دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

 مسوولیت فقهی و حقوقی دولت و شهرداری ناشی از عیب و خرابی معابر و جاده ها

بند پنجم: ارتباط عامل ورود زیان با شهرداری

با توجه به مطالب ارائه شده در بحث مصادیق قانونی کارکنان شهرداری، به عنوان مقدمه باید گفت همانگونه که در تعیین کارمند دولت و اشخاص حقوق عمومی و البته به آن جهت، یافتن ضابطه تشخیص با مشکل مواجه نخواهیم بود چه شهرداری به عنوان شخص حقوقی عمومی با قوانین و مقررات خاص خود بوده و در جهت تعیین کارمند و تشخیص اینکه عمل می بایست از چه کسی سر بزند تا به عنوان عمل منتسب به شهرداری محسوب شود با دشواری چندانی روبه رو نیستیم چه شهرداری به موجب تصریح قانون تجارت به محض ایجاد دارای شخصیت حقوقی می باشد. [1] لذا در صورت وقوع خسارت منسوب به شهرداری، دعوا به طرفیت آن اقامه شده و خوانده واقع می شود.

 

  • کارکنان مشمول حکم ماده 11 ق.م.م

طبق ماده 11 ق.م.م همانطور که اشاره شد در حکم  خود، تمامی کارکنان شهرداری ها را که در حین انجام وظیفه به دلیل ارتکاب خطا موجب ورود خسارتی می شوند شخصاً مسئول نتایج عمل زیانبار خود قرار داده است. بنابراین با توجه به مطالب ارائه شده باید گفت که حکم این ماده قطع نظر از استثنائاتی که دارد، همگی مستخدمین شهرداری (که در بحث مصادیق قانونی بیان شد) را در بر می گیرد.

 

 

 

  • کارکنان مشمول حکم ماده 12 ق.م.م

در مباحث قبل بیان شد در مواردی که شهرداری به عنوان کارفرما اقدام به واگذاری بخشی از وظایف خود به دیگران می کند. و نمونه بارز این مسئله، در بحث جمع آوری زباله مشاهده می گردد. چه که غالباً این امر به وسیله آن دسته از کارکنانی صورت میگیرد که رابطه آنها با شهرداری یا سایر مستخدمین متفاوت بوده و به عنوان کارگر انجام وظیفه می کنند.

در خصوص رابطه دو ماده 11 و 12 قانون مسئولیت مدنی نیز می توان چنین گفت: اطلاق ماده 12 مذکور در خصوص مسئولیت مدنی شهرداری، شهرداری مسئول خطاهای ضرر آفرین کارکنان خود نبوده مگر آنکه رابطه آنها از نوع کارگری – کارفرمایی باشد. که البته به فرض پذیرش تحلیلی که در این نوشتار در باب ماده 11 قانون مسئولیت مدنی به عمل آوردیم، ماده 11 از عموم می افتد. و نیاز به تخصیص آن توسط ماده 12 نمی باشد.

[1] –   ماده 587 قانون تجارت.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

 دانلود پایان نامه:مسوولیت فقهی و حقوقی دولت و شهرداری ناشی از عیب و خرابی معابر و جاده ها

دسته‌ها: دسته اصلی