دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

 مقایسه تطبیقی جرایم جنسی علیه زنان درفقه وحقوق موضوعه ایران و حقوق  بین الملل کیفری

الف- سن

در ارتباط با خشونت مردان علیه زنان، سن نیز عامل موثری است، مردان جوان بیشتر از مردان مسن تمایل به رفتارهای خشونت آمیز علیه همسران خود دارند.[1]

هر  قدر سن افزایش می یابد، خشونت های خانگی  نیز کمتر می  شود. سن پایین تر مرد و زن معمولاً را رشد نایافتگی و خامی  همراه است. همین مسئله موجب بروز خشونت بیشتر در خانه است و فاصله سنی زیاد زن و مرد که  معمولاً با سن بالای مرد همراه است، زمینه ای برای بروز خشونت بر زنان است.[2]

طی تحقیقات و بررسی ها مشخص شده است که با بالا رفتن سن زنان هم به ویژه سنین 45 تا 49 سالگی، میزان حشونت علیه زنان افزایش می یابد از آنجایی که این مقطع سنی مصادف است با دوره یائسگی و ایجاد تغییرات هورمونی و تغییر خلق و خو در زنان و افزایش افسردگی و اضطراب، می توان گفت که افسردگی  زنان یک عامل اساسی در کاهش بهداشت روانی خانواده و بروز رفتارهای پرخاشگر انه همسر نسبت به زن می شود. از سوی دیگر نتایج نشان داد که بروز خشونت بیشتر در مردانی که سن آنها بین 45 تا 49 سالگی است دیده می شود، این دوره سنی در مردان علاوه بر اینکه همزمان با دوره یائسگی زنان  می  باشد، مصادف با بازنشستگی مردان نیز  هست که معمولاً این دوره به دلیل  تغییر در موقعیت اقتصادی – اجتماعی مردان و سازگاری با شرایط جدید یک دوره بحرانیی همراه با استرس و اضطراب است و میتواند سبب اختلافات و درگیریهای بیشتر در خانواده شود. و در این تحقیق در رابطه با تغییر سن، بالاترین میزان خشونت را درگروه سنی49-45 با میانگین 30/57 و کمترین میزان را در گروه سنی 44-40 با میانگین 19/43 به  دست آمده است.

و نیز بالاترین  میزان خشونت را در گروه زنانی دانسته است که  سن زمان ازدواج آنها 25 – 22 بوده است و  کمترین  میزان در گروه زنانی است که سن ازدواج آنها 29-26 بوده است.[3]

 

ب- ضعف  قوای جسمانی

عامل مشترک در میان قربانیان خشونت سن و جنس بوده است. اولین ویژگی قربانیان، جنسیت آنان بوده که اکثراً زن بوده اند. و می توان قربانیشدن آنها را نتیجه اقتدار مردانه دانست.[4]

قدرت بدنی بیشتر می تواند زمینه ساز خشونت مردان به زنان شود. هورمون مردانه تستوسترون عامل موثری در رفتار پرخاشگرانه مردان است. هر چقدر سطح  تستوسترون بالاتر باشد، احتمال پرخاشگری نیز بیشتر می شود. آسیب دیدگی مغز يا عدم تعادل در کارکرد هورمون نیز می تواند از عوامل خشونت باشد.[5]

[1]– کی نیا، مهدی، مبانی جرم شناسی، جلد دوم (جامعه شناسی جنایی، بخش دوم و سوم خانواده و طلاق) چاپ دوم، نشر دانشگاه، تهران ، 1382، ص 102.

[2]– www.tebyan-zn.ir

[3]– غضنفری، فیروزه، عوامل موثر بر خشونت علیه زنان در استان لرستان، فصلنامه علمی – پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی لرستان، شماره 2، تابستان 89، ص 9.

[4]– اعزازی، شهلا، خشونت خانگی بازتاب ساختار جامعه، نشریه زنان، شماره 50، اسفند 1377، ص 124

[5]– www.tebyan-zn.ir

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

 دانلود پایان نامه:مقایسه تطبیقی جرایم جنسی علیه زنان درفقه وحقوق موضوعه ایران و حقوق  بین الملل کیفری