دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

 اجرای کنوانسیون چهارم ژنودر سرزمینهای اشغالی فلسطین پیش و پس از الحاق فلسطین به کنوانسیونهای ژنو

حمایت از افراد غیر نظامی مریض، زخمی و مصدوم دریایی

افراد غیر نظامی مریض، زخمی، مصدوم دریایی و همینطور افراد ناتوان و زنان باردار، پیوسته بر اساس ماده 16 کنوانسیون باید توسط طرفین متخاصم مورد حمایت و احترام قرار گیرند، تا آنجا که ملاحظات نظامی به هر طرف مخاصمه اجازه می دهد تسهیلات برای جستجوی افراد زخمی و کمک به مصدومین دریایی و دیگر اشخاص بی حفاظ در مقابل خطرات شدید توسط طرفین مخاصمین باید ارائه شود. برای حمایت از افراد مریض، زخمی و مصدوم دریایی لازم است که تاسیسات بیمارستانی و انواع وسایل حمل و نقل بهداری و کارکنان بهدای بر طبق مقررات کنوانسیون چهارم ژنو مورد حمایت قرار گیرند و از آنجا که در پروتکل اول الحاقی 1977 مسئله حمایت و احترام به تاسیسات بهدای و وسایل حمل و نقل بهداری و کارکنان بهداری با تفصیل بیشتر بیان شده است.

 

 

 

بخش دوم: اجرای کنواسیون چهارم ژنو قبل و بعد از پیوستن فلسطین به کنواسیون ژنو

فصل اول: اجرای کنواسیون ژنو قبل از پیوستن فلسطین به کنواسیون ژنو

گفتار اول: وضعیت افراد غیرنظامی  در سرزمین های اشغالی

حقوق بشر دو ستانه محدوديت هايی را در قبا ل ا ستفاده از سلاح در جنگ پيش بينی کرده مهمتر ين ا صل تفکيک ميان نظاميان و غيرنظاميان ا عم از جمعيت و اماکن غيرنظامی است.وضعیت حقوقی جمعیت نباید بواسطه هیچ گونه توافق میان مقامات سرزمین اشغالی و قدرت اشغالگر، یا هرگونه ضمیمه­سازی­ تمام یا بخشی از سرزمین اشغالی توسط قدرت اشغالگر زیر پا گذاشته شود (ضمیمه 47 کنوانسیون چهارم).

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

 دانلود پایان نامه:اجرای کنوانسیون چهارم ژنودر سرزمینهای اشغالی فلسطین پیش و پس از الحاق فلسطین به کنوانسیونهای ژنو