دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

 بررسی سبکهای مدیریت کلاس بر رشد مهارتهای فراشناختی دانش آموزان از دیدگاه معلمان  مقطع ابتدائی دخترانه

مدیریت کلاس

ماموریت اصلی فرآیند آموزش،تدریس به دانش آموزانی است که قادر به یادگیری هستند به همین دلیل کلیه تلاشهای معلمان حول محور این فعالیت اساسی است. امروزه روشهای نوین در تدریس برمبنای نظریه ها وپژوهشها ی تربیتی ارائه شده است تا به کمک آنها  معلم بتوانداین فرآیند راهرچه بهتر به سوی کسب اهداف آموزشی سوق دهد،اما

موفقیت وکارآیی این روشها مستلزم فراهم بودن شرایط مناسب کلاس است یعنی فراهم بودن حد مطلوب از آموزشی پذیرش وهمراهی دانشآموزان با معلم طبق نظر اکثر معلمان اگر مشکلات رفتاری در کلاس به طور فروان رخ دهد برقراری ارتباط در جریان تدریس مختل می شود وآنان قادر به آموزش ودانش آموزان نیز قادر به یادگیری نخواهند بود. مهمتر آنکه اگر معلمان از تدریس به خوبی بهرهمند باشند بازهم از شروع بد رفتاری دانش آموزان بیمناکند www.mh734z.ir)).

بنابراین اساسی ترین عنصر درتدریس مطلوب را می توان مدیریت کلاس در نظر گرفت مدیریت کلاس یکی از چالشهای اصلی واساسی معلمان امروز محسوب میشود به طور که طبق یکی از گزارشها موسسه بین المللی آموزشی وپرورش درسال 2004حدود یک سوم معلمان در5سال اولیه خود از امر تدریس وشغل معلمی دست می کشند وآن را رها می کنند .این موسسه خاطر نشان می کند که کمبود مهارت آسودگی واطمینان در مدیریت کلاس  بودن که معلمان برای ترک شغل خود عنوان کرده بودند(سرمدی،1389،ص142).

 

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

 دانلود پایان نامه:بررسی سبکهای مدیریت کلاس بر رشد مهارتهای فراشناختی دانش آموزان از دیدگاه معلمان  مقطع ابتدائی دخترانه