دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

 بررسي تطبيقي در حقوق ايران ، نظام حقوقي کامن لا و کنوانسيون بيع بين المللي کالا 1980 وين

: منظور نمودن هزينه نگهداري و فروش

بند 3 ماده 88 کنوانسيون براي طرفي که اقدام به بازفروش کالا مي نمايد يک حق را پيش بيني مي کند ، حقي که اين بند براي بازفروش کننده در نظر گرفته اين است که وي حق خواهد داشت معادل مبلغ هزينه هاي متعارفي که براي نگهداري کالا و فروش آن متحمل شده را از عايدات حاصل از بازفروش به دست مي آورد منظور نمايد .

منظور از هزينه نگهداري، مخارجي مثل هزينه سالن و هزينه غذا دادن حيوانات و هزينه انبارداري و امثال آن مي باشد و منظور از هزينه فروش ، مخارجي که براي به فروش رساندن کالاي مزبور لازم است مثل اجرت دلال و هزينه حمل کالا تا محل فروش و هزينه ابلاغ و هزينه عرضه عمومي( مثل آگهي ) و هزينه هايي از اين دست مي باشد .

برخي از نويسندگان ۱ بر اين عقيده اند که هر چند کنوانسيون مبحثي را به موضوع تهاتر اختصاص نداده اما در واقع در بند 3ماده 88 نوعي تهاتر پيش بيني شده است ؛ به عبارت ديگر مي توان گفت مخارجي که توسط بازفروشنده هزينه شده مطابق بند 3 ماده مزبور از عايدات حاصل از فروش کسر مي گردد و در واقع نوعي تهاتر را به وجود مي آورد .

حق منظور نمودن از عايدات حاصل از فروش که در بند 3 آمده فقط منحصر به « مخارج » است و اين مخارج نيز فقط به مخارج نگهداري و فروش خلاصه شده است ۲ ، که به نظر مي رسد ايجاد اين محدوديت چندان درست نباشد ۳  ، اما به نظر مي رسد در صورتي که بازفروش کننده ادعا هاي ديگري نيز داشته باشد مي تواند براي مطالبه آن ها اقامه دعوا نمايد .

البته اين هزينه ها بايد متعارف باشد و متعارف بودن اين هزينه ها به وسيله ارجاع به آن چه که يک تاجر کوشا و دقيق ( متعارف ) براي هزينه فروش و نگهداري انجام مي دهد ارزيابي مي شود ۴ .

به منظور اطمينان از عملکرد بازفروش کننده طرف مقابل حق درخواست ارائه صورت حساب هزينه ها را بايد داشته باشد ۵ .

1 . Michael Bridge , The Nature and Consequences of Avoidance of the Contract under the United Nations Convention on the International Sale of Goods ,  International Law Review of Wuhan University , Vol 10 , 2008-2009 , p . 120 – 121 .

۲ . هيجده تن از دانشمندان حقوق دانشگاه هاي معتبر جهان ، پيشين ، ص 196 .

3 . طرح اصلاح کنوانسيون مقرر مي دارد « حق دارد از عايدات حاصل از فروش هزينه هاي متعارف را حفظ نمايد » همان طوري که ديده مي شود نويسندگان اين طرح اصلاحي نيز محدوديتي که کنوانسيون قائل شده را مورد توجه قرار داده اند و با نياوردن نوع هزينه ها درصدد برآمدند تا نسبت به محدوديت نادرست کنوانسيون رفع مشکل نمايند ، بر اساس طرح اصلاحي بازفروش کننده مي تواند کليه هزينه هايي که متحمل شده را منظور نمايد .

UNCITRAL , UNCITRAL Outline of the CISG , Ibid .

4 . Peter Schlechtriem , Ibid , p . 684 .

5 . Ibid .

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

 دانلود پایان نامه:بررسي تطبيقي در حقوق ايران ، نظام حقوقي کامن لا و کنوانسيون بيع بين المللي کالا 1980 وين

دسته‌ها: دسته اصلی