دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

 بررسی فقهی و حقوقی جنایت علیه مهدورالدم

گفتار سوم-زانی محصن ولائط

بند اول-دیدگاه اهل سنت

عبدالقادر عوده از علمای اهل سنت درخصوص مهدورالدم بودن زانی محصن می نویسد:

مالک و ابوحنیفه و احمد حنبل اتفاق دارند که برقاتل زانی محصن قصاص و دیه ای نیست زیرازانی محصن به واسطه عمل زنا، قتلش مباح است و چون مجازات زنا از حدود است و تاخیرحدود و عفو آن جایز نیست، قتل زانی محصن جهت از بین بردن منکر و اجرای حدودخداوند، امری واجب تلقی می شود .[1]

یکی دیگر از علمای اهل سنت نیز دراین مورد می گوید:

برقاتل زانی محصن قصاص و دیه و کفاره نیست و این ظاهر مذهب شافعی است و بعضی ازعلمای شافعی گفته اند: قاتل زانی محصن قصاص می شود زیرا قتل زانی محصن دراختیارامام(ع) است بنابر این هرکس غیر از امام اقدام به قتل زانی محصن کند مانند موردی که مستحق قصاص را غیر ولی دم بکشد، قابل قصاص است. ولی نظر ما (ابن قدامه) این است که زانی محصن مباح الدم است و ضمانی درکار نیست و همانند حربی می باشد .

در کتاب التشریع الجنائی نیز به نظریات شافعیه اشاره شده که قول مهدور الدم بودن زانی محصن، ترجیح داده شده است .

از اقوال مذکور برمی آید که زانی محصن به علت انجام عمل شنیع زنا مباح الدم است و اشاره ای به لزوم محاکمه و اثبات جرم و محکومیت زانی از سوی حاکم یا ولی امر نشده است. اما درکتاب الفقه علی المذاهب الاربعه از حنفیه مطلبی نقل شده که این برداشت را تایید نمی کند.درکتاب مذکور آمده است:

حنفیه معتقدند وقتی چهار نفر درمورد زنای کسی شهادت دادند، اما هنوز عدالت شهود موردبررسی قرار نگرفته، اگر کسی اقدام به قتل زانی کند، در صورت عمد، قصاص و درصورت خطا محکوم به پرداخت دیه می شود. همچنین اگر بعد از بررسی عدالت شهود و قبل از حکم قاضی، مرتکب زنا را به قتل برساند. اما اگر قاضی، حکم به رجم کرد و بعد مردی او را عمدا یااز روی خطا بکشد، مسوولیتی ندارد .[2]

[1] . میر محمد صادقی، حسین، جرائم علیه اموال و مالکیت، چاپ دوم، تهران، نشرمیزان، 1376

 

[2] . شامبیاتی، هوشنگ (1385)، حقوق کیفری اختصاصی، جلد سوم، چاپ  پنجم، انتشارات ژوبین با همکاری انتشارات مجد.

 

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

 دانلود پایان نامه:بررسی فقهی و حقوقی جنایت علیه مهدورالدم

دسته‌ها: دسته اصلی