دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

 اجرای کنوانسیون چهارم ژنودر سرزمینهای اشغالی فلسطین پیش و پس از الحاق فلسطین به کنوانسیونهای ژنو

گفتار اول-حمایت از غیر نظامیان در سرزمین های اشغالی

1- حمایت از غیر نظامیان در دوران باستان

به عنوان دوران  هرج و مرج در سطح روابط بین الملل معروف است و در هنگام جنگ بصورت اتفاقی قوانینی انسان دوستانه بصورت خیلی ضعیف وجود داشت در جنگ دولتهای مربوطه بر اساس مصالح و ضرورتهای نظامی خود عمل می کردند. غارت اموال و قتل افراد غیر نظامی و اسیر کردن مردمان ساکنین سرزمین اشغالی و تخریب معابد بسیار رایج بوده است.

در کتابهای تاریخی از وحشیگریهای قوم آشور که قبل از سال 800 میلاد  در نواحی شمالی عراق کنونی می زیستند بسیار یاد کردند «آشوریان در هنگام جنگ دست به غارت و سوزاندن خرمنها و قطع درختان میوه دار می پرداختند. سکنه شهرها را می کشتند و شکنجه های سخت و وحشیانه ای از قبیل بیرون آوردن چشم، زنده پوست کندن و انباشتن پوستها از کاه، را انجام می دادند. کسانی که از این معرکه جان سالم بیرون می بردند به غلامی گرفته می شدند.

در صورت شورش سکنه شهرهای فتح شده، این افراد به تبعید و کوچاندن مجبور می شدند و گاه اتفاق می افتد که تمام سکنه یک شهر یا منطقه ای را به مسافتهای دور از محل خودشان و در بین مردمانی که زبان و اخلاق آنها را نمی شناختند کوچانده می شدند».[1]

علی رغم تمام بی رحمیها در دوران باستان، در بعضی زمانها از رفتارهای انسانی توسط فاتحین را هم در طول دوران باستان شاهد هستیم بعنوان مثال از کوروش بنیانگذار سلسله هخامنشی ایرانیان، که در سال 530 قبل از میلاد می زیست می توان نام برد. کوروش بعد از فتح شهرها با مردم غیر نظامی رفتار توام با مدارا روا می داشت به معابد آنها احترام می گذاشت. در فتح شهر بابل توسط کوروش معروف است که این پادشاه نه به عنوان فاتح، بلکه بعنوان منجی خود را به مردم بابل معرفی کرد. کوروش دستور داد یهودیان تبعیدی در شهر بابل به کشور خود بازگردند. این پادشاه بعد از فتح شهر بابل به معابد و ارزشهای معنوی مردمان احترام گذاشت.[2] از نمونه دیگر رفتار انسان دوستانه می توان از رفتار اسکندر مقدونی در فتح ایران نام برد که با خانواده داریوش سوم از سلسله هخامنشی همراه با رحم و بخشش رفتار نمود و همچنین اسکندر دستور داد که تا با زنان خانواده هخامنشی با احترام رفتار گردد.[3]

[1] – ش. دولاندن – تاریخ جهانی – جلد او. پیش از تاریخ تا قرن شانزدهم – ترجمه بهمنش انتشارات دانشگاه تهران. 1368- ص 36.

[2] –  رومن گیرشمن – ایران از آغاز تا اسلام – ترجمه محمد معین – انتشارات علمی و فرهنگی وابسته به وزارت فرهنگ و آموزش عالی – چاپ هفتم – 1368 – ص 140.

[3] – رومن گیرشمن – همان منبع – ص 240.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

 دانلود پایان نامه:اجرای کنوانسیون چهارم ژنودر سرزمینهای اشغالی فلسطین پیش و پس از الحاق فلسطین به کنوانسیونهای ژنو