دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

 بررسی تطبیقی موضوع عبادت اطفال از منظر فقهای شیعه و اهل سنت

روايات هفت و هشت سالگي

امام حسن عسکري (ع) مي فرمايد: «إذا بلغ الغلام ثماني سنين فجائز أمره في ماله و قد وجب عليه الفرائض و الحدود و إذا تمّ للجاريه سبع سنين فکذلک»[1]

روايات نه و ده سال

اين دسته از روايات بيشتر به همبستر شدن با دختران ناظراست و اعلام مي کند که در ده سالگي مي توان با دختر همبستر شد و در کمتر از اين سن، چنين کاري نارواست. حتي اگردختر، معيوب شود، مرد ضامن خواهد بود. البته در برخي از اين روايات، سن نه و ده به صورت مردد آمده است که همين ترديد، آن را از حجيت مي اندازد.

امام باقر (ع) مي فرمايد: «لا يدخل بالجاريه حتّي يأتي لها تسع سنين أو عشر سنين» [2]3ـ2ـ2ـ2ـ امام علي (ع) مي فرمايد: «لا توطأ جاريه لأقلّ من عشر سنين، فإن فعل فعيبت فقد ضمن»[3]

اسماعيل بن جعفر نقل مي کند: «إنّ رسول الله دخل بعائشه و هي بنت عشر سنين و ليس يدخل بالجاريه حتّي تکون امرأه»[4]

امام باقر (ع) مي فرمايد: «لا يدخل بالجاريه حتّي يأتي لها تسع سنين أو عشره سنين» [5]

روايات نه و پانزده سال

يزيد کناسي از امام باقر (ع) روايت مي کند که فرمودند:

… قلت: أفتقام عليها الحدود و تؤخذ بها و هي في تلک الحال و إنّما لها تسع سنين و لم تدرک مدرک النساء في الحيض؟ قال: «نعم، إذا دخلت علي زوجها و لها تسع سنين ذهب عنها اليتم و دفع إليها مالها و أقيمت الحدود التامّه عليها و لها». قلت: الغلام يجري في ذلک مجري الجاريه؟ فقال: «يا أباخالد! إنّ الغلام إذا زوّجه أبوه و لم يدرک کان بالخيار إذا أدرک و بلغ خمس عشره سنه أو يشعر في وجهه أو ينبت في عانته قبل ذلک[6]3ـ2ـ3ـ2ـ امام صادق (ع) مي فرمايد: «إذا بلغ الغلام ثلاث عشره سنه کتبت الحسنه و کتبت له السيّئه و إذا بلغت الجاريه تسع سنين فکذلک و ذلک أنّها تحيض تسع

سنين» [7] مطابق اين روايت، نه سال سني است که معمولاً دختران درآن حيض مي شده اند.

[1] مرعشي، محمدحسن، «تحقيقي در سن بلوغ»، مجله قضايي و حقوقي دادگستري، سال اول، ش4، تابستان 1371 ش.ص69

[2] همان،ص69

[3] همان،ص71

[4]  همان: 1 /31

[5] همان: 14 /70-71

[6] همان: 209-210

[7] همان: 13 /431

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

 دانلود پایان نامه:بررسی تطبیقی موضوع عبادت اطفال از منظر فقهای شیعه و اهل سنت

دسته‌ها: دسته اصلی