دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

 بررسی سن مسئولیت جزایی اطفال در حقوق کیفری ایران و انگلستان با در نظر گرفتن قواعد بین المللی

، حاوی مطالب زیر است:

الف ـ گزارش مددکارِ اجتماعی در خصوصِ وضع مادی، خانوادگی و اجتماعیِ متهم.

ب ـ گزارشِ پزشکی و روان‌پزشکی».

همچنین، به موجب ماده‌ی (286) لایحه‌ی یاد شده:« علاوه بر موارد مذکور در ماده‌ی (203) این قانون، در جرائم تعزیری درجه‌ی پنج و شش نیز، تشکیل پرونده‌ی شخصیّت در مورد اطفال و نوجوانان، توسط دادسرا یا دادگاه اطفال و نوجوانان الزامی است». از این‌رو، در جرائم تعزیریِ درجه‌ی هفت و هشت ارتکابی از ناحیه‌ی اطفال و نوجوانانِ معارضِ قانونِ دارای سنِّ نُه تا هیجده سال تمام شمسی، تشکیل پرونده‌ی شخصیّت برای آنان اختیاری است.

همچنین، واکنشِ اجتماعیِ اتخاذی در قبالِ کودکان و نوجوانانِ معارضِ قانون از سوی قاضی وِیژه اطفال و نوجوانان، بایستی متناسب با شدّت جرم ارتکابی باشد و در عین حال، با واکنش اتخاذی در قبالِ بزرگسالان، متفاوت باشد؛ هرچند رفتار ارتکابی از ناحیه‌ی آنان، دارای وصف مجرمانه‌ی سنگینی نظیرِ قتل باشد. زیرا، فرض بر این است آنان به لحاظ عدم قوّه‌ی تمییز و کمال عقل، دارای فقد مسئولیّت مطلق بوده و یا مسئولیّت نسبی دارند. قانون جدید مجازات اسلامی مصوّب 1392، ذیل ماده‌ی (91)، در جرایم موجب حد یا قصاص، اصل را بر امکانِ اعمال این کیفرها نسبت به افراد بالغ کمتر از هیجده سال(دختران نه سال تمام قمری و پسران پانزده سال تمام قمری تا کمتر از هیجده سال) گذارده و در جهتِ هماهنگی با اصل راهبردی یاد شده در بالا، بیان داشته است: «هرگاه آنان ماهیت جرم انجام شده و یا حرمت آن را درک نکنند و یا در رشد و کمالِ عقل آنان شبهه وجود داشته باشد، حسب مورد با توجّه به سنِّ آنها، به مجازات‌های پیش‌بینی شده در این فصل، محکوم می‌شوند».

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

 دانلود پایان نامه:بررسی سن مسئولیت جزایی اطفال در حقوق کیفری ایران و انگلستان با در نظر گرفتن قواعد بین المللی

دسته‌ها: دسته اصلی