دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

 بررسی فقهی و حقوقی جنایت علیه مهدورالدم

بند اول- دیدگاه اهل سنت

از نظر اهل سنت در صورتی که کفار حربی در زمان جنگ با مسلمانان یا در مقام دفاع توسط مسلمانان کشته شوند،مهدور الدم هستند و در صورتی که در غیر میدان جنگ یا پس از اسارت و انتقال به سرزمین های اسلامی کشته شوند، بازهم مرتکب قتل به عنوان قاتل تعقیب نمی شود بلکه از جهت ارتکاب قتل بدون اجازه حکومت اسلامی مجازات می شود ولی قتل کافرحربی در غیر میدان جنگ یا در مقام دفاع، برمسلمانان واجب نیست هرچند مسلمانان حق این کار را ندارند .[1]

همچنین درکتب اهل سنت از شروط اجرای قصاص و پرداخت دیه، محقون الدم بودن مقتول ذکر شده و قتل کافر حربی، قصاص و دیه و کفاره ندارد زیرا به صورت مطلق خون او مباح است و ذمی یا مسلمان بودن قاتل نیز دراین موضوع، تاثیری ندارد .

درخصوص کافران ذمی . به رغم توافق براحترام خون آنها در صورت رعایت شرایط ذمه، درمیان مذاهب اهل سنت، اما در این که آیا قتل اهل ذمه توسط مسلمانان مستوجب قصاص است یا نه، میان آنان اختلاف وجود دارد.[2]

مالک و شافعی معتقدند هیچ گاه مسلمان به جهت کشتن کافر و لو ذمی قصاص نمی شود. اما ابوحنیفه معتقد است نصوصی که مجازات قصاص را بیان می کنند، عامند و حیات مذکور در آیه شریفه ولکم فی القصاص حیاه در قصاص مسلمان به جهت کشتن ذمی، معنای بهتری دارد زیرا دشمنی دینی، مسلمانان را به قتل ذمی تحریک می کند ووجود قصاص یک عامل بازدارنده قوی است .

امروزه قوانین موضوعه کشورهای اسلامی عربی از نظر ابوحنیفه پیروی می کنند.[3]

[1] . دژن، حمیدرضا، (1384) پایان نامه ارشد، عنوان: مهدور الدم در فقه و حقوق کیفری ایران، استاد راهنما: دکتر محمد جعفر حبیب زاده، استاد مشاور: دکتر ایرج گلدوزیان

 

[2] . دژن، حمیدرضا، (1384) پایان نامه ارشد، عنوان: مهدور الدم در فقه و حقوق کیفری ایران، استاد راهنما: دکتر محمد جعفر حبیب زاده، استاد مشاور: دکتر ایرج گلدوزیان

 

[3] احمد بن محمد بن علي، المقري القيومي، مصباح المنير، چاپ اول، قم، دارالهجره، 1405 ه.ق.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

 دانلود پایان نامه:بررسی فقهی و حقوقی جنایت علیه مهدورالدم

دسته‌ها: دسته اصلی