دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

 بررسی فقهی و حقوقی آثار حکم موت فرضی بر غائب مفقود الاثر

مبحث ششم: بازگشت غایب

ممکن است بعد از گذشتن مدتی از صدور حکم موت فرضی غائب به اقامتگاه خود مراجعت نماید و یا حیات و ممات او مشخص گردد و همچنین ممکن است بعد از اجرای صیغه طلاق و بعد از منقضی شدن مدت عده و یا قبل از آن حیات و ممات غائب مشخص شود و یا مراجعت نماید. در این صورت این سوال پیش می آید که هر یک از صور فوق الذکر چه تاثیری بر زوجیت همسر غائب می گذارند  و آیا شخص غائب می تواند پس از مراجعت به همسر  خود رجوع کند.

آثار حکم موت فرضی غائب تا زمانی است که حیات یا ممات او معلوم نشده باشد. و اگر بعد از صدور حکم موت فرضی حیات غائب مسلم گردد و یا فوت غائب مسلم گردد، در این صورت مطابق ماده 161 قانون امور حسبی: « در هر موقع که موت حقیقی یا زنده بودن غائب معلوم گردد، اقداماتی که راجع به موت فرضی او به عمل آمده است بلا اثر خواهد شد مگر اقداماتی که برای حفظ و اداره اموال غائب شده است.»

در صورتی که پس از صدور حکم موت فرضی حیات غائب مشخص شود، شخص غائب یا هر ذینفع دیگری با مراجعه به دادگاهی که حکم موت فرضی را صادر کرده و ارائه مدارک و دلائلی که زنده بودن غائب را ثابت می کند، در خواست الغای حکم موت فرضی را می دهد. در این صورت دادگاه پس از رسیدگی به دلایل ابرازی حکم موت فرضی را باطل می کند. بعد از بطلان حکم موت فرضی مشخص می شود که اقدامات انجام شده در اثر حکم موت فرضی صحیح نبوده است. بنابراین چنانچه زن غائب شوهر نکرده باشد، شوهر می تواند به زندگی زناشویی خود ادامه دهد. اعم از این که در ایام عده باشد و یا ایام عده منقضی شده باشد. زیرا مطابق ماده 161 قانون  امور حسبی: « هر موقع که موت حقیقی یا زنده بودن غائب معلوم گردد اقداماتی که راجع به موت فرضی او به عمل آمد ه است بلااثر خواهد بود.»

علت بلااثر شدن این اقدامات این است که تمامی آن ها بر اساس موت احتمالی غائب انجام شده که پس از کشف واقعیت بلااثر می گردد. اما در صورتی که زن پس از انقضای عده با شخص دیگری ازدواج کرده باشد، عقدش صحیح است. زیرا به حکم دادگاه ازدواج او با شخص غائب منحل شناخته شده بوده است و به اجازه قانون مجدداً ازدواج کرده است.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

 دانلود پایان نامه:بررسی فقهی و حقوقی آثار حکم موت فرضی بر غائب مفقود الاثر

دسته‌ها: دسته اصلی