دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

 مقایسه تطبیقی جرایم جنسی علیه زنان درفقه وحقوق موضوعه ایران و حقوق  بین الملل کیفری

بی  توجهی به  تربیت کودکان

بی توجهی به تربیت کودکان نیز یکی از عوامل بروز  خشونت می باشد، وقتی والدین بدون توجه به حضور فرزندان با یکدیگر پرخاش نموده و نیاز نیست که والدین به خود کودک پرخاشگری نمایند. چنانچه او شاهد رفتارهای خشونت بار پدر و مادر یا افراد دیگر نیز باشند این گونه رفتار را فرا می گیرند. پس کودکان از طریق مشاهده، رفتارهای والدین را می آموزند.

گاهی نیز کودکان در مدرسه  قربانی خشونت می شوند و این قربانی شدن باعث می شود که خود آنها نیز عامل خشونت شوند مانند وقتی که کودک توسط دانش آموزان دیگر مورد تمسخر قرار گیرد یا از کودک دیگری کتک بخورد و قادر به دفاع خود نباشد.

مشاهده خشونت در برنامه های تلویزیونی نیز باعث پرخاشگری در کودکان می شود. گاهی اوقات حتی دیدن یک برنامه خشونت آمیز می تواند پرخاشگری را افزایش دهد. کودکانی که مکرراً نمایشهایی پر از خشونت را تماشا  می کنند و  از این کار نیز توسط والدین بی توجه  منع نمی شوند به احتمال زیاد به تقلید آنچه می بینند می  پردازند.

تحقیقات انجام شده بر روی کودکان و نوجوانان حاکی از آن است که بازیهای ویدیویی خشن، پرخاشگری در کودکان را افزایش می دهد که بعضاً والدین برای سرگرم  نمودن کودکان وانجام کارهای روزمره کودکان را با بازیهای ویدیویی سرگرم نموده در حالیکه از عوارض منفی آن غافل می باشند.

پس والدین، مدرسه، صدا و سیما و جامعه با بی توجهی خود در تربیت کودکان و  نوجوانان می توانند عامل بروز و ایجاد نطفه خشونت در آنها گردند چرا که الگوی کودکان رفتارهایی است که آنها در اطرافشان (مدرسه، منزل، تلویزیون، دوستان، همکلاسان) می بینند.[1]

نظریه یادگیری اجتماعی بر تاثیرات متقابل  بین رفتار و  محیط تاکید دارد، و بر الگوهایی از رفتار متمرکز می شود که فرد آنها را برای کنار آمدن با محیط در خود پرورش می دهد. الگوهایی که از راه تجربه مستقیم پاسخ  های محیط فرد، یا مشاهده پاسخهای دیگران  کسب می شود.[2]

این نظریه بیان می کند، شیوه رفتاری که ما به نمایش می گذاریم در دوره کودکی آموخته می شود،خشونت یادگرفتی است.انسان ذاتاً پرخاشگرنیست واین شیوه رفتاری مخصوصاً دردوران کودکی از سوی والدین، برادر، خواهر، دوست آموخته می شود.تعدادزیادی از مطالعات فرضیه چرخه خشونت را تایید کرده اند بدین معنی که تجاوزو خشونت بزرگسالان نتیجه رفتارهای خشونت آمیزی است که آنها در دوران کودکی قربانی یا شاهد آن بوده اند.[3]

در دهه 1990 نیز، آلبرت بندورا بیان کرد که غالب رفتارهای انسان از طریق مشاهده و در طول فرآیند الگوسازی آموخته می شود.[4]

[1]-www.pezeshk.us

[2]-سلیمی،علی و داوری،محمد،جامعه شناسی کجروی،انتشارات پژوهشگاه حوزهودانشگاه، 1386، ص 159.

[3]– Chibucos, T, &Le ite, R, (2005). Readings in family theory. London: sage poblicationsp.,98.

[4]– Braithwait, D, & Baxter,L. (2006). Engaging theories in family comnunication- London:sage poblications 262.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

 دانلود پایان نامه:مقایسه تطبیقی جرایم جنسی علیه زنان درفقه وحقوق موضوعه ایران و حقوق  بین الملل کیفری

دسته‌ها: دسته اصلی