دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

 احکام و آثار گذشت شاکی خصوصی در حقوق جزای ایران

-جرایم مشمول قصاص و دیات

یکی دیگر از مجازات های اسلامی قصاص است؛ مجازاتی که نوع و میزان و کیفیت آن در شرع مشخص و از این جهت می توان آن را جزء حدود به شمار آورد. به عقیده مشهور فقها مجازات قصاص حق الناس است به عبارت دیگر جنبه حق الناس در آن قوی تر است. نظر چند تن از فقها را در این جا در تایید نظر بالا آورده می شود.

«قصاص از جمله مواردی است که در آن هم حق الله وجود دارد و هم حق الناس ، لذا اگر مجنی علیه عفو و گذشت کند، امام می تواند جرم را تعزیر کند؛ مانند حد سرقت»[1]

« قتل هم جنبه حق الناس و هم جنبه حق اللهی دارد و به این دلیل شارع مقدس اسلام برای آن کفاره جمع بین کفاره های سه گانه را که عبارتند از آزاد کردن یک برده، دو ماه پی در پی روزه گرفتن و اطعام شصت مسکین قرار داده است.»[2]

«جرایمی که موجب قصاص می شوند، دارای دو جنبه هستند: جنبه عمومی و جنبه خصوصی؛ اما دارای جنبه عمومی است زیرا شارع تجاوز در اینگونه جرایم را تجاوز به همه مردم حساب کرده است، بدلیل آنکه فرموده «من قتل نفساً بغیر نفس او فساداً فی الارض، فکانّما قتل الناس جمیعاً» اما دارای جنبه خصوصی است زیرا مجنی علیه کسی است؛ که جرم روی او واقع شده و باید برابر آن ضرری که به او رسیده، جبران شده و تشفی خاطر شود. و روی همین جهت است که مجازات قصاص با مطالبه و تقاضای او صورت می گیرد؛ بنابراین در قصاص حقی برای بنده است و برای خداوند نیز در آن حقی بوده و حق او همان حق اجتماع یا جامعه است …… ولی حق بنده در آن غالب است و لذا در تمام انواع قصاص، مطالبه و درخواست مجنی علیه لازم بوده باید تا هنگام اجرای حکم نیز ادامه یابد و در هر مرحله از مراحل دعوا و محاکمه جایز بوده و حتی بعد از حکم نیز قصاص را ساقط می کند.»[3]

[1] –  حسینی شیرازی، محمد؛ الفقه، جزء 88، صص /205 و 206.

[2] – مرعشی، محمد حسن؛ شرح قانون حدود و قصاص مصوب 1370، مجله حقوقی علوم قضایی، شماره 2، ص /37.

[3] – ابوزهره، محمد؛ الجریمه، دارالفکر العربی، صص / 106 تا 108.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

 دانلود پایان نامه:احکام و آثار گذشت شاکی خصوصی در حقوق جزای ایران

دسته‌ها: دسته اصلی