دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

 بررسي تطبيقي در حقوق ايران ، نظام حقوقي کامن لا و کنوانسيون بيع بين المللي کالا 1980 وين

موارد اعمال حق بازفروش

مطابق ماده 703 – 2 قانون بازرگاني فروشنده در مواردي حق دارد براي جبران خسارت از حق بازفروش کالا استفاده نمايد ، اين موارد عبارتند از :

1 ) خودداري بدون دليل موجه خريدار از پذيرش کالا

2 ) لغو کردن پذيرش کالا توسط خريدار بدون دليل موجه

3 ) امتناع جزئي يا کلي از پرداخت ثمن معامله توسط خريدار

4 ) امتناع جزئي يا کلي از اجراي قرارداد توسط خريدار

بند دوم : شرايط اعمال حق بازفروش

در خصوص شرايط اعمال حق بازفروش يک عامل بسيار مؤثر مي باشد و آن نحوه فروش است به عبارت ديگر شرايط اعمال حق با توجه به نحوه فروش فرق مي کند به همين دليل ما اين شرايط را در دو بند مورد رسيدگي قرار مي دهيم . در بند اول فروش عمومي را مطالعه و در بند دوم به بررسي قرار مي دهيم .

تخلف از شروط زير فروشنده را از تعيين و مطالبه خسارت بر اساس ماده 706 – 2 محروم کرده و او را مشمول ماده 708 – 2 قرار مي دهد که به موجه آن فروشنده فقط حق دارد تفاوت ميان قيمت بازار در زمان و مکان تسليم کالا و قيمت قرارداد را به اضافه خسارات تبعي را دريافت دارد البته از اين مبلغ هزينه هاي صرفه جويي شده ناشي از نقض قرارداد نيز کسر مي گردد . در ضمن بايد گفته شود تخلف از شروط زير تأثيري بر ثالث با حسن نيت که کالا را به موجب بازفروش خريداري کرده ندارد ۱ .

الف _ شرایط اعمال حق بازفروش در فروش عمومي

 قانون بازرگاني تعريفي از فروش عمومي ارائه نداده است ، اما آن چه مسلم است اين است که فروش از طريق حراجي که عموم مردم مي توانند در آن شرکت کنند فروش عمومي محسوب مي شود اما در مورد ساير مصداق هاي آن مسئله روشن نيست .

در اين خصوص مي توان از توضيح شماره 4 که به تعريف فروش خصوصي اختصاص دارد استفاده کرد ، قسمت اخير توضيح شماره 4 بيان مي دارد « . . . انتخاب فروش عمومي . . . تابع ملاحظات مربوط به نوع کالا و عملکردها و رسوم بازرگاني است » .

هرگاه بازفروش از طريق فروش عمومي صورت گيرد رعايت شرايط زير از طرف فروشنده الزامي مي باشد :

1 ) مشخص کند که بازفروش مربوط به قرارداد نقض شده است .

2 ) فقط کالاي ساخته شده و معين شده و اختصاص داده شده به قرارداد را بفروشد ، جز در موردي که بازار شناخته شده اي وجود داشته باشد که در آن کالاهاي آينده از همان نوع فروخته مي شود .

3 ) بازفروش را در محلي که معمولاً فروش عمومي در آن واقع مي شود ، در صورتي که چنين محلي وجود داشته باشد ، انجام دهد ۲ .

4 ) زمان و مکان بازفروش را به طور معقول به خريدار اطلاع دهد ، مگر در مورد کالاهاي فاسد شدني يا کالاهايي که در معرض تنزل سريع قيمت قرار دارند .

5 ) کالا را در زمان بازفروش در ديدگاه مردم قرار دهد يا اگر کالا در معرض ديد حاضران نيست ، امکان بازديد آن به طور معقول از سوي خريداران احتمالي را در محل وقوع مال فراهم آورد .

6 ) کالا را با حسن نيت و به شيوه اي که از نظر بازرگاني معقول باشد بازفروشد .

۱ . سيد حسين صفايي ، پيشين ، ص 450 .

۲ . ماده 706 – 2 در مورد محل فروش آزادي زيادي به بايع مي دهد . کافي است که بايع به نحوي که از نظر بازرگاني معقول باشد مناسب ترين محل را براي بازفروش انتخاب کند بنابر اين ماده مذکور نظريه اي را که به موجب آن بازفروش بايد در محل تسليم مورد معامله واقع شود و در جاي ديگر مجاز نيست مگر در اوضاع و احوال استثنائي رد کرده است .

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

 دانلود پایان نامه:بررسي تطبيقي در حقوق ايران ، نظام حقوقي کامن لا و کنوانسيون بيع بين المللي کالا 1980 وين

دسته‌ها: دسته اصلی