دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

 بررسی نوآوری های قانون جدید حمایت خانواده

مبحث چهارم- قواعد صلاحيت در دادگاه خانواده

صلاحيت؛ اختياري است كه به موجب قانون به دادگاه داده مي شود، تا به دعاوي رسيدگي كند و حكم دهد. هرگاه قانون چنين اختياري به دادگاه نداده باشد، آن دادگاه براي رسيدگي به آن دعاوي صالح نبوده و نمي تواند در آن مورد، حكم صادر نمايد.

اما در قوانين راجع به صلاحيت، بايد بين صلاحيت ذاتي و محلي محاكم تمايز قائل شد؛ چرا كه قواعد مربوط به صلاحيت ذاتي از قواعد آمره بوده و توافق برخلاف آن امكان ندارد و طرفين دعوا مكلف به رعايت آن مي باشند و الا اگر صلاحيت ذاتي رعايت نگردد، رأي صادره معتبر نبوده و خلاف قانون مي باشد. ولي قواعد مربوط به صلاحيت محلي، اصولا از قواعد مخيره ( تكميلي) مي باشند؛ چرا كه اين نوع صلاحيت اصولا وابسته به حق اشخاص مي باشد و لذا در صورتي كه تراضي نمايند، مي توانند دعوا را در دادگاهي طرح كنند كه صلاحيت محلي براي رسيدگي ندارد.( قائم مقام فراهاني، پيشين، صص 161  162)

بنابراين در اين مبحث، ابتدا مفهوم صلاحيت و اقسام آن مورد بررسي قرار گرفته و سپس قواعدصلاحيت در دادگاه خانواده، بر مبناي مقررات جديد قانون حمايت خانواده، مورد نقد و بررسي واقع شده است.

گفتار اول-مفهوم صلاحيت و اقسام آن

صلاحيت از حيث مفهوم عبارت است از تكليف و حقي كه مراجع قضاوتي( قضايي يا اداري) در رسيدگي به دعاوي، شكايات و امور بخصوص، به حكم قانون دارا مي باشند. در واقع صلاحيت دادگاه در رسيدگي به امر بخصوص، متضمن اين معناست كه قانون گذار آن دادگاه را شايسته رسيدگي به امر مزبور و تميز حق دار از بي حق و اعلام آن به موجب رأي و علي الاصول، دستور اجراي آن تشخيص داده است.( شمس، ص 374)

در قلمرو دادرسي هاي مدني قانونگذار دو نوع صلاحيت در نظر گرفته است؛ كه يكي صلاحيت ذاتي و ديگري صلاحيت محليِ محاكم است.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

 دانلود پایان نامه:بررسی نوآوری های قانون جدید حمایت خانواده

دسته‌ها: دسته اصلی