دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

 بررسی و تبیین سن مسئولیت کیفری اطفال در حقوق موضوعه ایران وحقوق فرانسه

بند اول:قبل از انقلاب اسلامی

قانونگذار سال 1304 در قانون مجازات عمومی، صرفاً واکنشِ تنبیهیِ سرکوبگر و ارعاب‌دهنده را در مورد جرایم کودکان و نوجوانان مقرّر نموده بود که اصولاً نه تنها توفیقی در اصلاح و تربیت آنان نداشت، بلکه در جهتِ وخیم‌تر شدنِ وضعیت ایشان گام برداشت. در این قانون، برای کودکان و نوجوانانِ 12 تا 15 سال، در صورت ارتکاب کلیه‌ی جرایم، مجازات بدنی شلاق 10 تا 50 ضربه و برای نوجوانانِ 15 تا 18 سال، در صورت ارتکاب جنایت، حبس در دارالتأدیب تا 5 سال و در صورتِ ارتکاب جنحه، حبس زیاده از نصفِ حداقل و کمتر از نصف حد اعلای مدّت مقرّر برای مرتکب بزرگسال جرم جنحه‌ای مقرّر گردیده بود.

قانون تشکیل دادگاه‌ اطفال بزهکار مصوّب سال 1338 و قانون اصلاح قانون مجازات عمومی سال 1352، صرفاً واکنش تنبیهیِ نگهداری در کانون اصلاح و تربیت را، برحسب نوع جرم ارتکابی و سطوح مختلفِ سنّی پیش‌بینی کرده بودند و با عنایت به سیرِ تحوّل حقوق جزا و تغییرِ نگرش در برخورد با جرایم کودکان و نوجوانان، مجازات بدنیِ شلاق را حذف نمودند. به این نحو که در ارتباط با کودکانِ 6 تا 12 سال، در صورتِ ارتکاب کلیه‌ی جرایم، نگهداری در کانون اصلاح و تربیت از یک تا شش‌ماه، در کنارِ اقدام جایگزینِ تسلیم به اولیاءِ قانونی با تضمین در حُسن تربیت، حسب اختیار دادگاه پیش‌بینی شده بود و در خصوصِ کودکان و نوجوانانِ 12 تا 15 سال نیز، اعزام به کانون از سه ماه تا یک سال در کنار اقدام جایگزینِ تسلیم به اولیاء قانونی با تضمینِ در حُسن تربیت و یا سرزنش و نصیحت در ارتکاب کلیه‌ی جرایم، به اختیار دادگاه مقرّر شده بود. همچنین، راجع به کودکان و نوجوانانِ 15 تا 18 سال نیز، در صورتِ ارتکاب جنحه، اعزام به کانون از سه ماه تا یک سال در کنارِ اقدام جایگزین تسلیم به اولیاءِ قانونی با اخذ تعهد به ترتیب و اصلاح، به اختیار قاضی و در صورتِ ارتکاب جنایتِ دارای مجازات غیر از اعدام و حبس ابد، نگهداری در کانون از شش ماه تا 5 سال و با ارتکاب جنایت مستلزم مجازات اعدام و حبس ابد، تا 8 سال حبس در زندان کانون با این قید که مدت حبس، کمتر از دو سال نباشد، به عنوانِ تکلیف قاضی و بدون امکانِ اعمال اقدام جایگزین، پیش‌بینی شده بود.(مؤذن‌زادگان، 1388، پیشین، صص 149 ـ 148)

به بیانی دیگر، در قانون مجازات عمومی سابق مصوّب 1304 و نیز، در قانون تشکیل دادگاه‌های اطفال بزهکار مصوّب 1338، ضابطه‌ی «رشد عقلی و تمییز» برای تعیین سنِّ مسئولیّت کیفری در نظر گرفته شده بود. البته، قانون مجازات عمومی مصوّب 1304، کودکان و نوجوانانِ نُه سال تا هیجده سال را مسئول معرفی نموده بود؛ ولی قانون تشکیل دادگاه‌های اطفالِ بزهکار مصوّب 1338، کودکان و نوجوانانِ 6 تا 18 سال را دارای مسئولیّت کیفری اعلام داشته بود وحداقل سنِّ مسئولیّت کیفری را، 3 سال پایین آورده بود و بعد به صورتِ پلکانی، از سنینِ (6 تا 9 سال)، (9 تا 12 سال)، (12 تا 15 سال) و (15 تا 18 سال)، واکنش‌های متفاوتی را در نظر گرفته بود. در سال 1358 قانون‌ی تشکیل دادگاه‌های عمومی به تصویب رسید و به موجب تبصره‌ی ماده‌ی 12 آن، به جرایم اطفال نیز، در دادگاه جزا به ترتیب مقرّر در قانون تشکیل دادگاه اطفال بزهکار رسیدگی گردید. تا سال 1361 این قوانین مجرا بودند تا اینکه به موجب تصویب قانون اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری، دادگاه‌های کیفری 1 و 2 تشکیل و دادگاه‌های اطفال حذف گردیدند.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

 دانلود پایان نامه:بررسی و تبیین سن مسئولیت کیفری اطفال در حقوق موضوعه ایران وحقوق فرانسه 

دسته‌ها: دسته اصلی