دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

 تحلیل ماده 688 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

بند دوم – ترك فعل

ركن مادي جرايم تهدید عليه بهداشت عمومي وآلودگی محيط زيست در موارد اندكي رفتار منفي يا ترك فعل است. يكي از قوانيني كه از تحقيق جرم زيست محيطي ناشي از ترك فعل سخن گفته است، قانون نحوه جلوگيري از آلودگي هوا است. در ماده 5 اين قانون نگرفتن گواهينامه مخصوص مربوط به رعايت حد مجاز خروجي آلاينده‌هاي هوا، در ماده 7 رعايت نكردن محدوديت و يا ممنوعيت موقت زماني، مكاني و نوعي براي منابع آلوده كننده، جرم تلقي شده است.

با در نظر گرفتن نوع جرايمي كه در مواد 5 و 7 قانون ياد شده در ارتباط با جرم زيست محيطي ناشي از ترك فعل مطرح شده است (كه نمونه‌هاي ديگر نيز مشابه همين موارد هستند)، و نيز جرايم ناشي از فعل كه در قسمت قبل مورد بررسي قرار گرفت اين نتيجه حاصل مي‌شود كه، اصولاً آن چه سبب ورود خسارت به محيط زيست مي‌شود و آن را آلوده مي‌كند اقدام اشخاص و يا به عبارت ديگر، رفتار مثبت مادي است نه ترك فعل.

گفتار دوم- موضوع جرم

بخش ديگري كه در عنصر مادي جرايم تهدید علیه بهداشت عمومی وآلودگی محیط زیست مانند ديگر جرايم وجود دارد، موضوع جرم است. هر چند جرايم زيست محيطي داراي يك مفهوم عام و كلي جرم آلودگي محيط زيست هستند، امّا از آن جا كه هر كدام از آنها يك يا چند مورد از ابعاد و اجزاي گوناگون محيط زيست را شامل مي‌شوند، بنابراين موضوع هر يك از آنها نيز در اجزا با يكديگر متفاوت خواهد بود، مانند ايجاد آب، هوا، خاك و صوت.

در ماده 22 قانون نحوه جلوگيري هوا آمده است: «پخش و انتشار هر نوع مواد آلوده كننده هوا بيش از حد مجاز از منابع تجاري، خانگي و متفرقه در هواي آزاد ممنوع است.»

به اين ترتيب مشخص مي‌شود كه موضوع اين جرم، آلودگي هوا بيش از حد مجاز است. شخصي كه موجب پخش و يا منتشر شدن موادي مي‌شود كه آلودگي هوا را به دنبال بياورد و اين آلودكي نيز از ميزان مجاز بيشتر باشد، مرتكب يك جرم زيست محيطي در رهگذر آلودگي هوا شده است. بديهي است بر طبق قسمت دوم اين ماده، حد مجاز موضوع آن، توسط سازمان حفاظت محيط زيست تهيه مي‌شود و به تصويب هيأت وزيرا ن مي‌رسد.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

 دانلود پایان نامه:تحلیل ماده 688 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

دسته‌ها: دسته اصلی