دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

 رابطه فشارهای روانی با عوامل رافع مسئولیت کیفری

اشتباه و جهل

اشتباه عبارت است از تصوری که خلاف واقع داشتن از امر ی اعم از موضوعی یا حکمی. وقتی که شخص مرتکب عملی می­شود که جرم است، و باید هم کیفیت و ماهیت و اوصاف عمل ارتکابی ، عمل و اگاهی داشته باشد. این عمل وآگاهی به کیفیت و ماهیت اوصاف عمل ارتکابی از ارکان تقصیر است و به همین جهت آثار اشتباه و جهل و ناگاهی و به موارد مزبور بر حسب عمدی یا غیر عمدی بودن جرم ارتکابی از نظر جرم میزان تقصیر و مسؤولیت کیفری متفاوت است.

بدین ترتیب، اشتباه در جرائم عمدی و غیر عمدی و صرفاً دارای آثار متفاوتی است. اشتباه هم اغلب در جرائم غیر عمدی موجب فقدان مسؤولیت کیفری می­شود. زیرا که وجود آن، قصد مجرمانه­ای را که مورد توجه قرار داده منتفی می سازد. در مقابل وجود اشتباه در جرائم غیر عمدی یا بی­احتیاطی و بی مبالاتی مورد نظر مقنن قابل تطابق و هماهنگی نبوده و موجب احزار مسؤولیت مرتکب می­گردد. و به هر حال شرط قبول رافع مسؤولیت کیفری این است که اشتباه مبتنی بر کیفیاتی باشد که موجب تحقق عمل مجرمانه می­گردد. یعنی اشتباه در عناصر تشکیل دهنده جرم، مادی و معنوی.

بدیهی است مرتکب جرم ممکن است نسبت به عناصر قانونی جرم خواه به علت جهل به قانون و خواه به علت برداشت غلط از قانون و تفسیر ناروا از آن دچار اشتباه شده باشد، که در این صورت بنابر قاعده(جهل به قانون رافع مسؤولیت نیست) مرتکب جرم، مسئول باقی می ماند. بنابراین اشتباه حکمی(حقوقی) موجب زائل شدن عنصر معنوی رفتار محرمانه نمی­شود و صرف نظر از مواد استثنائی(مثل در جرایم مستلزم حد ان هم، به حکم قانون) جهل به قانون هم نمی­تواند از مواد رفع مسؤولیت کیفری تلقی شود. زیرا قانون جزا، مربوط به نظم عمومی است و این جامعه است که در اصل در مقابل بزهکار قرار دارد، بنابراین بزهکاری که در انجام تکلیف اجتماعی خود برای آگاهی از متون قانونی عملی رغم وجود شرایط مناسب و امکان دسترسی به حکم قانون، تقصیر داشته نمی­تواند به جهل به قانون به عنوان وسیله­ای برای رفع مسؤولیت کیفری خود استناد نماید. (گلدوزیان، ایرج. 1386. 263).

بنابراین اگر ثابت گردد که متهم فاقد عنصر روانی لازم برای ارتکاب آن جرم خاص است نمی­توان او را محکوم نمود، برای مثال، مردی به علت اشتباه در این که کیف متعلق به اوست کیف دیگری را از بانک برمی­دارد ، در این جا در صورت متهم شدن او را به سرقت واقعاً لازم نیست پذیرش دفاع او را مبتنی بر اشتباه موضوعی بدانیم، راه مستقیم تر آن است که بگوییم که وی به دلیل فقدان عنصر روانی(قصد سرقت مال دیگری) لازم برای تحقق جرم سرقت مقصر نیست. بر عکس، اگر متهم با علم به تعلق کیفری به دیگر یان را بردارد و به فرض آن هم که بتواند اثبات کند که از ممنوعیت چنین اقدامی به موجب قوانین جزایی بی­اطلاع بوده است قصد سرقت او محقق می گردد. در مفهوم اخیر که دقیقاً می­توان گفت حبس به قانون رافع مسؤولیت نیست هر چند حتی در این مورد، اگر متهم به طور متعارفی بر این باور باشد که عمل او ممنوعیت قانونی ندارد و باور او منتسب به اظهارات قانونی یا مستند به قصور دولت در اعلام صحیح ممنوعیت قانونی باشد استثنائاتی بر قاعده ذکر شده وجود دارد.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

 دانلود پایان نامه:رابطه فشارهای روانی با عوامل رافع مسئولیت کیفری

دسته‌ها: دسته اصلی