دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

 بررسی فقهی و حقوقی رحم اجاره ای

گفتار دوم-   قاعده «نفی عسر و حرج»

فقهای طرفدار دیدگاه جواز یا مشروعیت مطلق با استناد به قاعده مذکور بر این عقیده اند که هر گاه بر انسان امر غیر قابل تحملی مستولی گردد، حکم اولیه موضوعات برداشته شده و بر آن عنوان ثانویه حاکم می گردد، لذا اگر حکم اولیه مساله ای، حرمت باشد با پدید آمدن اضطرار حلال و یا لااقل مباح می گردد.[1] آیات و روایات متعددی عسر و حرج را نفی کرده اند: «و ما جعل علیکم فی الدین من حرج: بر شما در دین، سختی قرار داده نشده است» (حج 78) «یرید الله بکم الیسر و لا یرید بکم العسر: خداوند برای شما آسانی خواسته  و برایتان سختی نخواسته است» (بقره، 185) با عنایت به آیات شریفه  می توان گفت در دین اسلام احکام حرجی برداشته شده و لذا این گونه احکام در دین اسلام تشریع نشده است.[2]

در این زمینه در فقه اهل سنت آمده است: کلید بقای بشر در دست تولید مثل و فرزند آوری است، با این توضیح، بی فرزندی می تواند عسر و حرج و سختی شدیدی برای خانواده به وجود آورد، لذا وجود فرزند برای دوام هر زندگی، نیازی مبرم به شمار می رود، مضافا اینکه شارع مقدس جهت حل معضل ناباروری انسان، وی را به حال خود نگذاشته و او را در این مساله یاری کرده است و برای تایید این ادعا به زوجین جهت درمان بیماری ای که مانع ناباروری آنان شده است، اجازه درمان داده است.[3]

اشکال:ضرورت (اضطرار) و عسر دو عنوان است که همیشه بر یک مصداق منطبق نمی شود؛ بنابراین، دریافت جنین اهدایی دیگران، اگر ضرورتی برای انجام آن باشد، لازم نیست عنوان عسر و حرج نیز بر آن صادق باشد و بالعکس اگر عنوان عسر و حرج تحقق یابد، لازم نیست ضرورت هم داشته باشد.

گفتار سوم-قاعده «الضرورات تبیح المحظورات»

بر اساس قاعده مزبور، اگر شخصی به حکم ضرورت مرتکب عمل سوء و خلافی گردد، قابل سرزنش و مجازات نیست. با این توضیح برای زوجین نابارور، درمان یک امر ضروری محسوب می شود که به حکم قاعده الضرورات تبیح المحذورات می توان به روش اهدای جنین متوسل شد، مضافا اینکه فقهای شیعه اقدام بیمار را جهت درمان بیماری اش اگر چه ناچار به انجام عمل حرامی گردد مجاز می دانند.[4] شماری از فقهای مذاهب اربعه نیز بر این عقیده اند: در صورتی که ناباروری، زوجین را در حالت اضطرار، حرج و ناچاری قرار دهد، اقدام آنان جهت رفع ناباروری مشروع می باشد، البته مشروط به اینکه زوجین قانونی و شرعی باشند.[5]

[1] – حسن بن یوسف حلی، تذکره الفقهاء، انتشارات رضوی، ج2، ص 573؛ زین الدین بن علی عاملی، مسالک الافهام، قم، انتشارات بصیرتی، چاپ سنگی، ج 7، ص 50

[2] – ابوالقاسم گرجی و همکاران، بررسی تطبیقی حقوق خانواده، دانشگاه تهران، چاپ اول، 1384، ص 429.

[3]– محمد خالد منصور، الاحکام الطبیه، بیروت، دارالنفائس، 140 ق، صص 83 و 84.

[4] – زین الدین بن علی عاملی، زین الدین بن علی عاملی، مسالک الافهام، قم، انتشارات بصیرتی، چاپ سنگی، ج 7، ص 50؛ جعفر بن حسن حلی، شرائع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، انتشارات استقلال، 1409 هـ.ق، ج 2، ص 495.

[5] – رضا، رضانیا معلم، باروری های پزشکی از دیدگاه فقه و حقوق، قم، موسسه بوستان کتاب، چاپ اول، 1383، ص 154.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

 دانلود پایان نامه:بررسی فقهی و حقوقی رحم اجاره ای 

دسته‌ها: دسته اصلی