دانلود پایان نامه

پایان نامه

عنوان پایان نامه :دفاع در برابر حملات سیاه­چاله در شبکه های موردی سیار با استفاده از سیستم ایمنی مصنوعی

نتایج تحقیقات خود را در طول یک کنفرانس با هم به اشتراك بگذارند و یا یادداشت‌هاي یک مدرس که می‌خواهد حین آموزش در کلاس منتشر شود. کاربرد اشتراك توزیع شده فایل که توضیح داده شد، سطح امنیتی بالایی را همانند کاربردهاي نظامی نیاز نخواهند داشت اما قابلیت اعتماد چنین انتقال داده‌هاي خیلی مهم است. مثالی را در نظر بگیرید که در آن گره‌ای از یک شبکه موردي سیار، باید یک فایل را براي بقیه گره‌ها به اشتراك بگذارد. در نتیجه چنین کاربردي به اینکه ارتباطات بی‌وقفه باشد نیازي ندارد بلکه هدف آن این است که کلیه کاربران در نهایت یک نسخه از فایل اشتراکی را داشته باشند.

2- در دسترس بودن[1] :  به طور عام به این معناست که شبکه قابلیت و آمادگی انجام سرویس را داشته باشد و به طور خاص در شبکه‌هاي موردي سیار لازم است تا از بروز حمله محرومیت از سرویس جلوگیري شود.

3- محرمانگی[2] :  به معناي توانایی محافظت از داده‌هاي محرمانه، از کاربران غیرمجاز است.

2-3-4-2 چرخه‌ی امنیت

یک چرخه امنیت لازم است، تا شامل بازتاب اتفاق در سیستم و تلاش در جهت بیان علت آن باشد.

 

شکل 2-20) چرخه امنیت در یک سیستم کامپیوتری

حفاظت: روش‌هاي حفاظت براي اجراي یک سیاست امنیتی خاص در سیستم به کار می‌رود و هدف آن جلوگیري از بروز یکسري از وقایع ناخواسته در سسیتم است. مانند استفاده از روش‌هاي اعتبارسنجی، رمزگذاري و یا استفاده از دیوارآتش که در ادامه ذکر خواهیم کرد. این موارد آنچنان که باید و شاید توانایی مقابله با نفوذ را در کلیه شبکه‌ها و به طور خاص در شبکه‌هاي موردي سیار ندارند.

[1] Availability

[2] Confidentiality

روی لینک زیر کلیک نکنید برای دیدن جزییات این پایان نامه به لینک انتهای صفحه مراجعه نمایید

(فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه با فرمت ورد):

یک الگوریتم جدید مبتنی بر بسته تله جهت کشف حمله سیاهچاله در شبکه‌های موردی 93

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

دسته‌ها: دسته اصلی