دانلود پایان نامه

پایان نامه

عنوان پایان نامه :دفاع در برابر حملات سیاه­چاله در شبکه های موردی سیار با استفاده از سیستم ایمنی مصنوعی

-1 مقدمه

شبکه‌هاي موردي سیار [1]شامل مجموع‌هاي از گره‌ها می‌باشند که می‌توانند آزادانه بدون داشتن هیچگونه زیرساخت شبکه‌اي و از طریق فرکانس‌هاي رادیویی با یکدیگر در ارتباط باشند.. سرعت در برپایی و بدون ساختار بودن این شبکه‌ها باعث شده است که نقش بسیار مهمی را در زمینه‌هاي مختلف خصوصاً کاربردهاي نظامی و اضطراري ایفا کنند [22],[5]مبحث امنیت در این شبکه‌ها امروزه یکی از مباحث مهم تحقیقاتی است. تحرك گره‌ها، سیار بودن ارتباطات، تغییر پویاي ساختار شبکه، فقدان مدیریت متمرکز براي بررسی رفتارها و عملکردها، فقدان خطوط دفاعی مشخص و محدودیت در توان مصرفی گره‌ها، بستر مناسبی را براي حملات مختلف علیه این شبکه‌ها فراهم می‌آورد. حملاتی که در این شبکه‌ها وجود دارد به نوعی با حملات موجود در شبکه‌هاي دیگر متفاوت است و بالطبع سیستم‌هایی که براي تشخیص حمله در این شبکه‌ها استفاده می‌شود با آنچه در شبکه‌هاي متداول سیمی است، متفاوت می‌باشد.[5]

شبکه‌هاي موردي سیار مجموع‌هاي از گره‌هاي سیار هستند که می‌توانند به صورت پویا در هر مکان و هر زمان بدون استفاده از هر زیرساخت شبکه‌اي، تشکیل شوند. اغلب این گره‌ها در آن واحد هم به عنوان مسیریاب[2] و هم به عنوان میزبان[3] عمل می‌کنند. این خاصیت سبب شده، در موارد اضطراري که امکان تشکیل شبکه‌اي با ساختار ثابت و از پیش تعریف شده وجود ندارد مانند موارد نظامی و یا وقوع سیل و از این قبیل، بتوان از این شبکه‌ها استفاده کرد. ارتباط میان گره‌ها در این شبکه‌ها از طریق امواج رادیویی صورت می‌گیرد و در صورتی که یک گره در محدوده رادیویی گره دیگر باشد، همسایه آن گره به حساب می‌آید و در غیر اینصورت، در صورت نیاز به ارتباط میان دو گره که در محدوده رادیویی یکدیگر نیستند، می‌توان از کمک بروزرسانی می‌کند و اگر یک مسیر معتبر در جدول مسیریابی به سمت گره مقصد ندارد، بسته درخواست مسیر را دوباره

[1] MANET: Mobile Ad-Hoc Network

[2] Router

[3] Host

روی لینک زیر کلیک نکنید برای دیدن جزییات این پایان نامه به لینک انتهای صفحه مراجعه نمایید

(فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه با فرمت ورد):

یک الگوریتم جدید مبتنی بر بسته تله جهت کشف حمله سیاهچاله در شبکه‌های موردی 93

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

دسته‌ها: دسته اصلی