دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

 بررسی سن مسئولیت جزایی اطفال در حقوق کیفری ایران و انگلستان با در نظر گرفتن قواعد بین المللی

لزوم مداخله‌ی زودرس

غالباً گفته می‌شد کودکان باید نتیجه‌ی اعمالشان را ببینند؛ اما اماره‌ی عدم رشد، جلوی آن را می‌گیرد؛ زیرا، به آنها کمک می‌کند از مواجه شدن با نتیجه‌ی اعمالشان فرار نمایند. اگر اطفالی که در سنین ده تا چهارده سال قرار دارند، مرتکب جرم شوند، ضروری است جرم آنها شناسایی شده و واکنش مناسب صورت پذیرد. مجازات مناسب و مداخله‌ی مؤثّر در این مرحله، از تبدیل این اطفال به مجرمان بالغ آینده جلوگیری می‌کند. فرار از مسئولیّت، نه به سود اطفال است و نه سیستم عدالت کیفری. به عبارتی، اماره به صورت سد و مانعی میان کودک و دسترسی وی به کمک یا درمان عمل می‌نماید. اماره کودک را از زندان تبعید و چوبه‌ی دار نجات نمی‌دهد؛ بلکه وی را از افسر تعلیق مراقبتی، سرپرستان یا مدارس بازپروری محروم می‌سازد.(دوگلاس، 1383، ص 208)

بهترین توجیه ارائه شده جهتِ حذف اماره، همین مورد است. اصولاً رشد جزایی را در دو قالب «اماره‌های عدم رشد» و «چارچوب نوع و شدّت واکنش‌های اجتماعی ارائه شده در پاسخ به پدیده‌ی مجرمانه» می‌توان لحاظ نمود. با عنایت به تدریجی بودن فرایند رشد کیفری، قانونگذار می‌تواند با توجه به مراحل مختلف رشد، واکنش‌های متفاوت و متناسب با هر مرحله را نسبت به رفتار مجرمانه ارائه دهد. بدین ترتیب، به جای آنکه اطفال بزهکار در پسِ مصونیتِ ناشی از وجود اماره‌های عدم رشد، از کنترل سیستم قضایی خارج شده و در جامعه به حال خوود رها شوند، مورد مداخله‌ی زودرس قرار گرفته و اقداماتِ تربیتی و اصلاحی لازم نسبت به آنها به اجرا در می‌آید. اعمال صحیح اقدامات حمایتی و تربیتی، اطفال را از محیط‌های جرم‌زا خارج ساخته، آنها را با نتیجه‌ی اعمالشان روبه‌رو می‌سازد و موجب تقویت احساس مسئولیّت در آنان می‌گردد. (همان، ص 209)

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

 دانلود پایان نامه:بررسی سن مسئولیت جزایی اطفال در حقوق کیفری ایران و انگلستان با در نظر گرفتن قواعد بین المللی

دسته‌ها: دسته اصلی