دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

 بررسی و تبیین سن مسئولیت کیفری اطفال در حقوق موضوعه ایران وحقوق فرانسه

بند دوم : بعد از انقلاب کبیر فرانسه

با عنایت به مبنای اعمالِ واکنشِ اجتماعی در قبالِ رفتارهای ناقضِ قانونِ کودکان و نوجوانان که عبارت از «اصلاح و تربیت و بازسازگاریِ اجتماعی» آنان است، رعایت اصول راهبردیِ چندی توسط قاضیِ ویژه‌ی دادگاه اطفال و نوجوانان، به منظورِ تحقّقِ این مبنا ضرورت می‌یابد. پس از احرازِ ارتکاب رفتار ناقضِ قانون از سوی کودکان و نوجوانان، قاضی وِیژه اطفال و نوجوانان بایستی در مقام تعیین بهترین واکنشِ اجتماعی در قبالِ آنها، شرایط نامساعد فرهنگی، زیستی، روانی، اجتماعی و اقتصادیِ حاکم بر وضعیتِ زندگی آنان را لحاظ نموده و این مهم از مسیر ضرورتِ تشکیل پرونده‌ی شخصیت برای آنان قابل تحقق است. بند «الف» ماده‌ی 1 ـ 17 مقررات پکن، تصریح داشته است: «واکنش اتخاذی همواره بایستی متناسب با شرایط و نیازهای نوجوانان و نیز، نیازهای اجتماعی باشد». (سازمان ملل، پیشین، ص 175)

مبحث سوم- جرایم مرتبط با وضعیت شخصی کودک

قانون جزای 1994 فرانسه، قلمرو گسترده­ای از جرایم لطمه زننده به کودکان که مجازات برخی از آنها نیز تشدید شده را پیش­بینی نموده است. هیچکدام از این جرایم موضوع مقررات اختصاصی قرار ندارند و فقط کیفیات مشدّده جرم در قلمرو حقوق جزا مانند هتک ناموس، دیگر تجاوزات جنسی، خشونت­های عمدی یا غیرعمدی را می­سازند. بنابراین، در حقوق فرانسه، «حقوق جزای اختصاصی کودکان بزه­دیده» وجود ندارد.

برای شناخت جرایم مرتبط با وضعیت شخصی کودک، می­توان از یک طرف به خشونت­های با وصف جنسی و از طرف دیگر، به سایر شیوه­های خشونت توجه نمود.

گفتار اول- خشونت­های جنسی

جرایم جنسی، به طور گسترده، به عنوان صدمات شدیدی که آثار آنها فراتر از خسارات وارد به تمامیت جسمانی شخص هستند، مورد توجه قرار می­گیرند. اینگونه جرایم در مورد کودکان زیاد دیده می­شود و پرونده­های جدید مطرح نزد رسانه­های گروهی، دلیل این مدعاست.

با توجه به درجه شدت، خشونت­های جنسی، به دو گروه تقسیم می­شوند: این خشونت­ها، از هتک ناموس که شیوه بسیار شدید در قلمرو خشونت­ جنسی محسوب می­شود تا دیگر شیوه­های خشونت جنسی مانند تجاوزات جنسی و تعرضات ساده جنسی را در برمی­گیرند.

اول- هتک ناموس[1]

تعداد بزهکاران محکوم شده برای هتک ناموس کودکان روبه افزایش است. علیرغم تغییر محسوس در رفتار بزه­دیدگان که دیگر تردیدی در طرح شکایت به خود راه نمی­دهند، هنوز هم رقم سیاه بزهکاری موضوع مهمی در جامعه به حساب می­آید. وضعیت کنونی نشان دهنده پدیده «تغییر جهت»[2] و جابجایی است که دامنه خود را به حومه­ها گسترش داده است.

مانند تمامی جرایم، هتک ناموس، اجتماع عناصر سازنده چندی که به شکل گیری جرم منجر می­شوند را فرض می­کند و سن بزه­دیده را به عنوان عامل تشدید کننده مجازات­ها در نظر می­گیرد.

[1] -Le viol.

[2] -Le phÁnomène de “tournantes”.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

 دانلود پایان نامه:بررسی و تبیین سن مسئولیت کیفری اطفال در حقوق موضوعه ایران وحقوق فرانسه 

دسته‌ها: دسته اصلی