دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

 تحلیل ماده 688 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

گفتار سوم: وسيله

يكي ديگر از اجزاي ركن مادي جرم وسيله ارتكاب جرم است. در بيشتر جرايم تهدید عليه بهداشت عمومي وآلودگی محيط زيست وسيله نقشي در وقوع آنها ندارد. به موجب ماده 46 قانون توزيع عادلانه آب، آلوده كردن آب ممنوع است و اين آلوده كردن مي‌تواند از هر راه و به هر وسيله‌اي باشد، زيرا در اين ماده هيچگونه اشاره‌اي به اين موضوع كه چگونه اين آلودگي حاصل شود، نشده است.

. در ماده 27 قانون نحوه جلوگيري هوا ايجاد هر گونه آلودگي صوتي كه بيشتر از حد مجاز باشد جرم دانسته شده است. آن چه كه مورد توجه قانونگذار در اين ماده قرار گرفته است. بروز آلودگي صوتي است، بدون توجه به آن كه اين آلودگي از چه طريقي به وجود آيد. به اين ترتيب اين آلودگي صوتي مي‌تواند از راه چگونگي استفاده از وسايل ارتباط جمعي پديد آيد يا از راه استفاده از دستگاه‌ها و ابزارآلات صنعتي تحقق پيدا كند، بدون ترديد نوع وسيله تأثيري در شكل‌گيري موضوع اين جرم ندارد.

گفتار چهارم: نتيجه 

در بسياري از جرايم عمدي براي آن كه عملي جرم شناخته شود، بايد زيان و صدمه‌اي از آن ناشي شده باشد و در صورتي كه در نتيجه ارتكاب عمل زياني پديد نيايد، مقنن مرتكب آن را داراي مسئوليت كيفري نمي‌داند. در بعضي ديگر از جرايم عمدي چنين نيست، يعني تحقق جرم و مسئوليت كيفري منوط به پديد آمدن خسارت و يا صدمه نيست.

بسياري از جرايم تهدید عليه بهداشت عمومي وآلودگی محيط زيست عمدي هستند و هر دو شكل ياد شده را در بر مي‌گيرند. به عبارت ديگر، برخي از اين جرايم، مقید و پاره‌اي دیگر مطلق هستند.لازم به توضیح است که  تعداد جرایم مقید بسیار اندک است.در بررسی عنصر معنوی به جرایم عمدی مقید و مطلق اشاره خواهد شد.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

 دانلود پایان نامه:تحلیل ماده 688 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

دسته‌ها: دسته اصلی