دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

 بررسي تطبيقي در حقوق ايران ، نظام حقوقي کامن لا و کنوانسيون بيع بين المللي کالا 1980 وين

شرایط اعمال حق بازفروش در فروش خصوصي

مطابق صدر توضيح شماره 4 بيان مي دارد « يک فروش خصوصي ممکن است پس از مذاکرات مستقيم يا از طريق دلال واقع شود . . . » .

آن چه مسلم است اين است که صدر توضيح شماره 4 تعريف جامعي از فروش خصوصي ارائه نمي دهد به همين منظور براي مشخص کردن موارد فروش خصوصي بايد از معيار ارائه شده در قسمت اخير اين توضيح استفاده گردد ، قسمت اخير اين توضيح مقرر مي دارد « انتخاب فروش . . . خصوصي تابع ملاحظات مربوط به نوع کالا و عملکردها و رسوم بازرگاني است » .

در صورتي که فروش به طريق خصوصي صورت گيرد رعايت شرايط سه گانه زير الزامي مي باشد :

1 ) مشخص کند که بازفروش مربوط به قرارداد نقض شده است .

2 ) قصد خود را براي بازفروش به خريدار به طور معقول ابلاغ کند .

3 ) مبيع را با حسن نيت و به شيوه اي که از نظر بازرگاني معقول باشد بازفروش کند .

بند سوم : آثار اعمال حق بازفروش

در خصوص آثار بازفروش در نظام حقوقي آمريکا سه فرض متصور است ، فرض اول صورتي است که فروشنده کالا را به قيمت کمتر از قيمت قرارداد نخست به فروش رساند ، در اين فرض بايد مابه التفاوت قيمت بازفروش و قيمت قراردادي به علاوه هزينه هاي تبعي ۱ را منهاي هزينه هايي که به علت عدم اجراي قرارداد صرفه جويي شده ۲ کرد و اين مقدار از خريدار نخست قابل مطالبه مي باشد .

فرض دوم صورتي است که مقداري که در بالا مورد اشاره قرار گرفت با مقدار مبلغ بازفروش برابر باشد در اين فرض فروشنده هيچ حقي ندارد چرا که مبنا بر اين بود که فروشنده در حالتي قرار گيرد که در صورت تحقق قرارداد در آن وضعيت قرار بايد مي گرفت .

فرض سوم صورتي است که فروشنده کالا را به قيمت بيشتر از قيمت قرارداد به فروش رسانده است . مطابق بند 4 ماده مزبور « فروشنده مکلف به آن نيست که حساب سودي را که ممکن است از بازفروش کرده باشد به خريدار بدهد . . . » در نتيجه در صورتي که فروشنده کالا را به مبلغ بيشتر از مبلغ قرارداد به فروش رسانده باشد اين سود متعلق به فروشنده است .

حال فرضي را در نظر بگيريد که فروشنده از بازفروش کالا سود برده باشد اما براي اقدام به بازفروش متحمل هزينه هايي شده باشد ، در اين فرض دو نظر وجود دارد ، نظر اول اين که هزينه هاي صورت گرفته از سود حاصل از بازفروش کسر نمي شود و اين هزينه ها جدا از سود از خريدار قابل مطالبه مي باشد ، اين نظر بر اساس ظاهر ماده 706 – 2 داده شده است . نظر دوم اين است که هزينه هاي صورت گرفته بايد از سود حاصل از بازفروش تا ميزان سود حاصل کسر شود . هر کدام از دو گروه بالا براي خود دلايلي را ارائه مي دهند که به نظر مي رسد نظر دوم با عدالت سازگارتر باشد ۱ .

در خصوص مبالغ پرداختي از سوي خريدار چه به صورت ثمن معامله يا به نحو ديگر باشد ، اين مبلغ بايد به خريدار بازگردانده شود و يا در محاسبه خسارات منظور گردد ۲ .

گفتار دوم : تکليف بازفروش

در صورتي که خريدار به صورت قانوني با رعايت کليه شرايط قانون اقدام به رد کالاي خريداري شده نمايد وي ديگر مالکيتي نسبت به کالاي مزبور ندارد و در صورتي که آن کالا را در اختيار داشته باشد بر اساس قانون مکلف است آن را براي فروشنده و به حساب وي نگهداري نمايد تا فروشنده ترتيب بازگرداندن آن را بدهد . در اين در صورتي که فروشنده هزينه نگهداري را پرداخت کرده باشد خريدار موظف است در نگهداري کالا از دستورات معقول و متعارف فروشنده را براي نگهداري پيروي نمايد و در صورتي که چنين دستوراتي وجود نداشته باشد و کالا از نوع کالاي فاسد شدني بوده يا خطر کاهش قيمت وجود داشته باشد خريدار مکلف است از جانب فروشنده به بازفروش کالاي مزبور اقدام نمايد و يا در صورت اقتضاء کالا را براي فروشنده انبار کند و به وي بازگرداند . در خصوص آثار اين اقدام بايد گفت که وي علاوه بر دريافت ثمن پرداختي ، حق دريافت هزينه هاي متحمل شده براي اقدامات فوق و حتي دريافت اجرت را دارد و مي تواند اين هزينه ها را از عايدات حاصل از بازفروش کسر نمايد ۳ .

۱ . براي مثال مي توان موارد زير را ذکر کرد : هزينه حمل و نقل ، هزينه بازفروش و … .( سيد حسين صفايي ، پيشين ، ص 451 ) .

۲ . مانند هزينه حمل و نقل تا بندر کشور خريدار در بيع سلف ( همان ، ص 452 ) .

۱ . همان ، ص 454 – 455 .

2 . Official Comment  2 – 706 . Available at : http://www.law.cornell.edu/ucc/2/comment2.1.

۳ . سيد حسين صفايي و همکاران ، پيشين ، ص 274 – 275 .

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

 دانلود پایان نامه:بررسي تطبيقي در حقوق ايران ، نظام حقوقي کامن لا و کنوانسيون بيع بين المللي کالا 1980 وين

دسته‌ها: دسته اصلی