دانلود پایان نامه

پایان نامه

عنوان پایان نامه :یکسان سازی انواع بیمه در راستای برابری حقوق شهروندان

دولتها محسوب می شود. از آثار مهم این امر، اصل تضمین تعهدات سازمانهای ارائه دهنده تامین اجتماعی توسط دولت است. این اصل در بند ح ماده 9 قانون نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی آمده است.[1]

آنچه تاکنون در این گفتار بدان اشاره شد حقوق بیمه ای ملت در قانون اساسی بود که به تبع آن قوانین عادی را با خود بدنبال دارد قوانینی چون قانون نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی، بخشی از قانون کار، قانون مدیریت خدمات کشوری[2]، قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی اجتماعی و …که مراجعه و مشاهده آن ما را در آشنایی با حقوق بیمه ای خود کمک خواهد نمود .[3]

4-1: بیمه های اجتماعی

تسلط و درک عمیق حقوق تامین اجتماعی فرع بر تسلط نسبی بر حقوق بیمه، علم آمار، حقوق خانواده، حقوق تجارت، حقوق عمومی، حقوق کار، علم اقتصاد و … می باشد. این شاخه نوپا گرایشی است میان رشته ای، بدین توضیح که از هریک از علوم فوق الذکر بهره می برد و در عین حال نمی توان آن را زیرمجموعه یکی از شاخه های مزبور قرار داد. [4]

 

بیمه های اجتماعی مجموعه ای از رشته خدماتی است که به منظور تامین رفاه عمومی یا مواردی از آن به نفع عامه یا طبقات معینی از جامعه صورت گیرد:

[1]– ماده 9ـ اصول و سیاستهای اجرایی نظام جامع تامین اجتماعی به شرح زیر می باشد:

ح ـ حقوق افراد عضو و تحت پوشش در قبال تعهدات قانونی سازمانها، موسسات و صندوقهای بیمه ای این نظام تحت ضمانت دولت خواهد بود و دولت مکلف است تمهیدات مالی، اعتباری و ساختاری لازم در این زمینه را اتخاذ نماید.

 

 

[2]– برای اطلاع از حقوق بیمه ای در قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 08/07/1386 لازم است به مواد مربوط به تامین اجتماعی در این قانون مراجعه شود. عنوان فصل سیزدهم این قانون (ماده 101 تا 113) امین اجتماعی است، اما مواد مربوط به تامین اجتماعی قانون مدیریت خدمات کشوری محدود به این فصل نیست و در سایر فصول قانون نیز مواد پراکنده ای در ارتباط با تامین اجتماعی وجود دارد از جمله بند ب ماده 8، ماده 18، بند دال ماده 21، ماده 50، بند 4 ماده 68، تبصره 2 و 3 ماده 84، ماده 85،ماده 95 و ماده 127.مواد دیگری نیز وجود دارد که هرچند ارتباط مستقیمی با مقوله تامین اجتماعی ندارد اما بطور غیر مستقیم تامین اجتماعی را تحت تاثیر قرار می دهد.

[3]– بادینی، حسن، صندوقهای بیمه ای و مشترکین آنها در قانون مدیریت خدمات کشوری، فصلنامه داخلی تامین اجتماعی، سال سوم، شماره دهم، بهار1387.

[4]– پرتو، حمیدرضا، رژیم حقوقی حاکم بر تامین اجتماعی وکلای دادگستری، مجله کانون وکلا، شماره 18، ص30.

روی لینک زیر کلیک نکنید برای دیدن جزییات این پایان نامه به لینک انتهای صفحه مراجعه نمایید

(فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه با فرمت ورد):

يکسان سازی انواع بيمه در راستای برابری حقوق شهروندان

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر