دانلود پایان نامه

پایان نامه

عنوان پایان نامه : بررسی انواع ایهام در غزلیّات حافظ

«پخته» به دو معنا:1- باتجربه2 – نوعي شراب؛ كه با« مي »ايهام تناسب دارد.

در شب هجران مرا پروانـة وصلي فرست ور نه از دردت جهاني را بسوزانم چو شمع

(6/294)

 

پـروانـة او گــر رسـدم  در طلـبِ جـان چون شمع همان دم به دمي جان بسپارم

(3/325)

 

پـروانـة راحت بـده اي شمـع كه امشب از آتـش دل پيـش تو چـون شمـع گدازم

(3/334)

 

كسي به وصل تو چون شمع  يافت پروانه

 

كه زير تيغ تو هردم سري دگر دارد

(3/116)

 

تا چند همچو شمع  زبان آوري كني پروانة مراد رسيد اي محبّ خموش

(7/285)

«پروانه» به دو معنا:1- اجازه و رخصت 2 – حشرة معروف؛ كه با« شمع»ايهام تناسب دارد.

شكوه تاج سلطاني كه بيم جان دراو درج است كلاهي دلكش است امّابه ترك سرنمي ارزد

(4/151)

 

طريق كام بخشي چيست؟ ترك كام خودكردن كلاه سروري آن است كز اين ترك بردوزي

(6/454)

«ترك »به دو معنا:1- وا گذاشتن و رها كردن 2 – كلاه؛ كه با« كلاه و سر»ايهام تناسب دارد.

خورده ام تير فلك باده بده تا سرمست عقده در بند كمر تركش جوزا فكنم

(5/348)

«تير» به دو معنا:1- تير كمان 2- ستارة تير؛ كه با«  فلك و جوزا »ايهام تناسب دارد.

تو نيز باده به چنگ آر و راه صحرا گير كه مـرغ نغمه سرا ساز خوش نوا آورد

(2/145)

    «چنگ »به دو معنا:1- پنجه ي انسان2- نوعي ساز؛ كه با« نغمه سرا و رود(نوعي ساز) »ايهام تناسب دارد.

دوش در حلقة ما قصّة گيسوي تو بود تا دلِ شب سخن از سلسلة موي تو بود

(1/210)


روی لینک زیر کلیک نکنید برای دیدن جزییات این پایان نامه به لینک انتهای صفحه مراجعه نمایید

(فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه با فرمت ورد):

بررسي انواع ايهام در غزليّات حافظ

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

دسته‌ها: دسته اصلی