دانلود پایان نامه

پایان نامه

عنوان پایان نامه :  بررسی خشونت جوانان و عوامل موثر برآن در بین جوانان شهرستان گیلانغرب

زيست مايه اي همانند عرق كردن به طور ادواري خود جوش بوده و نياز به آن دارد كه آزاد گردد . اين آزاد سازي امكان دارد به طور مستقيم در اعمال رفتارهاي پرخاشگرانه يا غير مستقيم از طريق شيوه هاي مقبول اجتماعي مانند : كار ذوقي ، بازيهاي رقابتي و ورزشي صورت گيرد . فرويد معتقد است ، انسان نمي تواند ميل به ويرانگري را از خود دور سازد ؛ زيرا گرايش به ويرانگري در نهاد بيولوژيكي وي است . گرچه مي. علاوه بر اين مشخص شد كه وقتي مدل يا سرمشق به خاطر پرخاشگري خود با عروسك مزبور ، مورد تشويق و پاداش قرار گيرد ، اثر آموزش پرخاشگرانه او روي بچه ها بيشتر خواهد شد و وقتي مدل را به خاطر پرخاشگري مورد تنبيه قرار دهند ، تقليد كودكان از وي كاهش پيدا مي كند . بدين ترتيب كه به عنوان يك پديده ذاتي ، بلكه به عنوان رفتاري آموختني بوده و دقيقاً از الگوهاي يادگيري تبعيت مي كند . ( كريمي ، 1380 : 212 ) .

6-2-7-2- ديدگاه انگيزشي

سومين رويكرد كلي در روانشناسي اجتماعي ، يعني رويكرد انگيزشي ، بر عوامل انگيزشي كه رفتار انسان را هدايت مي كنند ، تمركز دارد . از اين رو نظريه پردازان روانكاو تلاش دارند تا نيروهاي دروني و گاهي ناخود آگاه را كه انرژي دهنده به رفتار و هدايت كننده آن هستند ، بشناسند . رويكرد انگيزشي بر ارضاي نيازهاي مهم انسان تأكيد مي ورزد . بر طبق اعتقادات نظريه پردازان انگيزشي ، ناكامي يك علت اساسي پرخاشگري است كه حالتي از انگيختگي يا سايق را در شخص بوجود مي آورد كه در حضور قرينه هاي مناسب ظاهر مي شود . در نتيجه براي كنترل پرخاشگري راههايي را ارائه مي دهند تا بتوان ناكامي را كم كنند .

پالايش

نظريه پردازان انگيزشي ، پالايش يا تخليه هيجاني را به عنوان وسيله اي براي كنترل رفتار پرخاشگرانه پيشنهاد كرده اند . اين اصطلاح كه در اصل به وسيله فرويد عرضه شده است به آزاد كردن انرژي پرخاشگرانه از طريق ابراز هيجانهاي پرخاشگرانه يا از طريق شقوق ديگر رفتار اطلاق مي شود . نقش پالايش در كاهش دادن رفتار پرخاشگرانه به روشني به وسيله دولارد و همكارانش بيان شده است : ابراز هر عمل پرخاشگرانه پالايشي است كه انجام اعمال پرخاشگرانه بعدي را كاهش مي دهد . به عبارتي مفهوم پالايش چنين مي رساند كه اگر شما بتوانيد با انجام يك عمل پرخاشگرانه خشم خود را از سينه بيرون بريزيد ، احتمالاً در موارد بعدي پرخاشگرانه عمل كنيد كاهش مي يابد .

خيال پردازي

طرفداران ديدگاه انگيزشي معتقد اند كه خيال پردازي راه ديگر براي كاهش دادن پرخاشگري است . اگرچه معلوم شده است كه رفتار پرخاشگرانه منجر به كاهش تخيلات پرخاشگرانه مي شود ، اما شكل مطلوب تر

روی لینک زیر کلیک نکنید برای دیدن جزییات این پایان نامه به لینک انتهای صفحه مراجعه نمایید

(فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه با فرمت ورد):

بررسي خشونت جوانان و عوامل موثر برآن در بین جوانان شهرستان گیلانغرب

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

پایان نامه ارشد روانشناسی: بررسی خشونت جوانان و عوامل موثر برآن در بین جوانان شهرستان گیلانغرب

دسته‌ها: دسته اصلی