دانلود پایان نامه

پایان نامه

عنوان پایان نامه :  بررسی خشونت جوانان و عوامل موثر برآن در بین جوانان شهرستان گیلانغرب

1-2-7-2- ساختار شخصيت از ديدگاه فرويد

بيشترين تبيين هايي كه با رويكرد روان شناختي در مورد كژرفتاري مي شود ؛ تحت تأثير نظريه هاي فرويد است . از نظر فرويد شخصيت انسان به مثابه قطعه يخ بسيار بزرگي است كه در اقيانوسي شناور مي باشد ، و فقط قسمت كوچكي از آن آشكار و در سطح آگاهي است ( خود آگاه ) و بخش عمدۀ آن زير آب قرار گرفته و دنياي وسيع خواستها و تمايلات و انگيزه ها و عقايد سركوب شده اي است كه انسان از آن آگاهي وقتي كودك در برابر محيط واكنش نشان مي دهد نه تنها من رشد مي كند ؛ بلكه نوعي آگاهي نسبت به درست يا نادرست نيز در او ايجاد مي شود . اين آگاهي مبناي همان چيزي است كه معمولاً به آن من برتر مي گويند . در واقع من برتر شامل ارزشهاي اخلاقي و وجداني هر فرد است كه به تدريج در فرآيند جامعه پذيري در بخش ناخودآگاه او پديد مي آيد و به وسيلۀ پاداش و تنبيه استوار و پايدار مي گردد . و مي تواند در مقابل نهاد از خود مقاومت نشان دهد . من برتر فرد را وادار مي كند تا رفتارهاي خود را با معيارهاي اخلاقي و هنجارهاي اجتماعي مورد قبول جامعه منطبق سازد .

تضاد بين سه فرايند شخصيت

در ميان سه فرآيند شخصيت ، و طبقه ” من ” از همه دشوارتر است ، زيرا بايد هم خواسته هاي نهاد و هم خواسته هاي من برتر را برآورده كند . او بايد بين اين دو سطح تعادل و هماهنگي ايجاد كند . اگر خواسته هاي نهاد را برآورده نكند موجوديت فرد به خطر خواهد افتاد و اگر خواسته هاي من برتر را در نظر نگيرد ، حيثيت اجتماعي فرد لطمه خواهد ديد . ” من ” بايد ، با توجه به امكانات محيط خارج ، بين نهاد و من برتر سازگاري ايجاد كند . بنابراين مي توان گفت كه بين سه قسمت شخصيت دايماً تضاد يا تضادهايي وجود دارد . اگر من نتواند اين تضاد را حل كند سلامت رواني شخص به خطر مي افتد . در هر صورت ، وظيفۀ من حل اين تضادها و حفظ سلامت شخصيت است ( گنجي ، 1379 : 316 ) .

2-2-7-2- پرخاشگري از ديدگاه فرويد

به نظر فرويد پرخاشگري يك غريزه ، سائق و يك نيروي خود انگيخته است تا واكنش پاسخ به يك وضعيت خاص . اين تنش هاي پرخاشگرانه در موجودات انساني بخشي از ساخت ژنتيكي آنهاست كه آنان ابقاء در طول تاريخ قادر ساخته است . فرويد فرض كرد كه تمام انسانها دو غريزه اساسي دارند :

الف ) پرخاشگري .

ب ) تمايلات جنسي .

اين دو غريزه معمولاً در رفتارهاي انساني به صورت تركيبي ظاهر مي شوند. غريزه پرخاشگري اساساً مخرب است . بنابراين اين غريزه به غريزه مرگ اشاره دارد . اين انرژي مخرب و پرخاشگرايانه مي تواند به سمت ديگران يا خود فرد جهت گيري شود . همچنين از نظر فرويد غريزه پرخاشگري مي تواند به كانالهاي مثبتي چون پيگيري يك پيشه با يك كار ذوقي نيز هدايت شود . از نظر فرويد انرژي پرخاشگري و

روی لینک زیر کلیک نکنید برای دیدن جزییات این پایان نامه به لینک انتهای صفحه مراجعه نمایید

(فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه با فرمت ورد):

بررسي خشونت جوانان و عوامل موثر برآن در بین جوانان شهرستان گیلانغرب

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

پایان نامه ارشد روانشناسی: بررسی خشونت جوانان و عوامل موثر برآن در بین جوانان شهرستان گیلانغرب

دسته‌ها: دسته اصلی