دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه : بررسی تطبیقی سازوکار و نظام قانونگذاری در جمهوری اسلامی ایران و پادشاهی متحده بریتانیا92

موارد نقص فنی دستگاهها ‌حداکثر برای یک هفته رأی‌گیری با قیام و قعود یا طرق دیگر انجام خواهد شد. تمدید این مهلت با تصویب مجلس خواهد بود.

ماده 123 – در مورد ذیل اخذ رأی علنی با ورقه خواهد بود: هرگاه حداقل ده نفر از نمایندگان به ‌جای استفاده از دستگاه الکترونیکی و یا قیام و قعود رأی علنی با ورقه را تقاضا نمایند. ابتدائاً بدون بحث نسبت به‌ درخواست، رأی‌گیری به عمل می‌آید و درصورت تصویب درخواست، اصل موضوع با ورقه و بطور علنی به رأی گذاشته می‌شود.

‌ماده 124 – در رأی علنی با ورقه، هر نماینده دارای سه ‌نوع کارت سفید، کبود و زرد است که اسم آن نماینده روی کارتها چاپ شده است. کارت‌سفید علامت قبول، کارت کبود علامت رد و کارت زرد علامت امتناع است. هنگام اخذ رأی علنی با ورقه، نمایندگان کارت سفید یا کبود یا زرد خودشان ‌را با نظارت منشیان در گلدانها می‌ریزند. نمایندگانی که رأی ندهند و یا بعد از اعلام اخذ رأی از تالار جلسه خارج شوند، ممتنع محسوب می‌شوند.

ماده 125 – در موارد ذیل اخذ رأی مخفی با ورقه الزامی است: انتخاب اعضاء هیأت رئیسه، حقوقدانان شورای نگهبان، نمایندگان مجلس در نهادها و هیأت‌ها، مجامع و شوراها و سایر انتخابات راجع به‌اشخاص.

ج- انتخابات داخلی شعب و کمیسیون‌ها

رأی اعتماد و عدم اعتماد به وزیران و هیأت وزیران و رأی عدم کفایت به رئیس جمهور، رأی نسبت به اعتبارنامه نمایندگان.

‌تبصره – هیأت رئیسه موظف است کارتهای مخصوصی برای رأی‌گیری مخفی تهیه و در اختیار نمایندگان قرار دهد. رأی‌گیری به وسیله هرگونه ‌ورقه و کارتی غیر از این اوراق معتبر نخواهد بود.

جنجه یا جنایتی شود و در حین ارتکاب جرم دستگیر گردد باید اجرای سیاست درباره‌ی او با استحضار مجلس باشد. به این نوع مصونیت پارلمانی«مصونیت تشریفاتی» اطلاق می‌شود. اساس این مصونیت این است که نماینده مجلس آزادانه انجام وظیفه کند و در نتیجه در دعاوی مطروحه علیه او قانون تحت عنوان مصونیت پارلمانی و در حدود آن از نماینده حمایت می‌کند. در برخی از کشورها پیش بینی شده است که مصونیت پارلمانی به صورت مادام العمر از نمایندگان، حمایت قضایی می‌نماید. هنگامی به این مصونیت پارلمانی «مصونیت ماهوی» اطلاق می‌گردد که هر گونه پیگرد قضایی را نسبت به نمایندگان قوه مقننه ممنوع می‌نماید.

مصونیت پارلمانی در بعد حقوقی خود به دو دسته تقسیم می‌شوند:

  • مصونیت به مفهوم عدم مسئولیت نماینده در مقام ایفاء وظایف نمایندگی (مصونیت ماهوی)

مفهوم عدم مسئولیت نمایندگان بدین معنی است که نماینده قوه مقننه به مناسبت گفتار، نوشتار اعمال و تصمیمات خود در اجرای وظایف و تکالیف قانونی نباید مورد تعقیب و مؤاخذه قرارگیرد. این اصلی است که معمولاً در اکثر کشورها معمول و مجری است و نمایندگان مجالس قانونگذاری می‌توانند با استقلال کامل و آزادی خلل ناپذیر در جلسات عمومی مجلس در کمیسیون‌های پارلمانی سخنرانی کنند، از اعمال دولت انتقاد نمایند و در صورت لزوم آنها را مورد استیضاح قرار دهند. اصل عدم مسئولیت فقط در ایفاء وظیفه‌ی نمایندگی است و در اظهار نظر و رأی نباید بهانه‌ای برای تضییع حقوق مردم و وارد کردن لطمه به حیثیت و شئون مادی و معنوی افراد از جمله فحاشی، هتک حرمت و تهمت و افشاء اسرار خصوصی افراد و. . . و یا ترغیب مردم به بی‌نظمی و آشوب از جمله اعتصاب و راهپیمایی باشد. بدیهی است که اگر چنین

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

( فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه  با فرمت ورد ) :

 بررسی تطبیقی سازوکار و نظام قانونگذاری در جمهوری اسلامی ایران و پادشاهی متحده بریتانیا92

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

 

دسته‌ها: دسته اصلی