دانلود پایان نامه

پایان نامه

عنوان پایان نامه :بررسی مبانی و آثار تربیتی حج از منظر قرآن و روایات

روش تحقیق حاضر توصیفی _تحلیلی است که صرفأ محقق آنچه را که وجود دارد مطالعه کرده به توصیف و تشریح آن می پردازد و در نهایت از نظر منطقی جزئیات مربوط به مسئله ی تحقیق خود را با گزاره های کلی مربوطه ارتباط می دهد و به نتیجه گیری می پردازد.(حافظ نیا،1386،ص71)

3-4- روش گردآوری اطلاعات

گردآوری اطلاعات مورد نیاز تحقیق یکی از مراحل اساسی ان است و به لحاظ اهمیت آن،گاه به اشتباه،روشهای گردآوری اطلاعات را روشهای تحقیق می نامند.(حافظ نیا،1382،ص162)

مرحله ی گردآوری اطلاعات آغاز فرآیندی است که طی آن محقق یافته های میدانی و کتابخانه ای را گردآوری می کند و به روش استقرائی به فشرده سازی آنها ازطریق طبقه بندی و سپس تجزیه و تحلیل میپردازد و فرضیه های تدوین شده ی خود را مورد ارزیابی قرار میدهد ودر نهایت حکم صادر می کند و پاسخ مسأله تحقیق خود را به اتکای آنها می یابد؛ به عبارتی محقق به اتکای اطلاعات گردآوری شده واقعیت و حقیقت را آنطورکه هست کشف می نماید.(همان)

روشهای گردآوری اطلاعات را به طور کلی می توان به دو طبقه تقسیم کرد:

1.روشهای کتابخانه ای 2. روشهای میدانی.(همان،ص163)

ازآن جا که روش کار در این پژوهش کتابخانه ای است،به معرّفی این نوع روش گردآوری اطلاعات  و دلایل استفاده از این روش،در این پژوهش می پردازیم.

روشهای کتابخانه ای در تمامی تحقیقات علمی مورد استفاده قرار می گیرد،ولی در بعضی از آنها در بخشی از فرآیند تحقیق از این روش استفاده می شود و در بعضی از آنها موضوع تحقیق از حیث روش،ماهیتأ کتابخانه ای است و از آغاز تا انتها متکی بر یافته های تحقیق کتابخانه ای است.در تحقیقاتی که ماهیت کتابخانه ای دارند،تقریبأ تمام تلاش محقق در کتابخانه ها صورت می گیرد.(همان،ص164)


روی لینک زیر کلیک نکنید برای دیدن جزییات این پایان نامه به لینک انتهای صفحه مراجعه نمایید

(فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه با فرمت ورد):

بررسی مبانی و آثار تربیتی حج از منظر قرآن و روایات

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

پایان نامه بررسی مبانی و آثار تربیتی حج از منظر قرآن و روایات

دسته‌ها: دسته اصلی