دانلود پایان نامه

پایان نامه

عنوان پایان نامه :  بررسی نقش دوره های آموزش ضمن خدمت بر عملکرد دبیران مقطع متوسطه(دوره دوم)نظری منطقه هجده سازمان آموزش و پرورش شهر تهران

  • ایجاد رفتار مطلوب و متناسب با ارزش های پایدارجامعه در کارکنان .

2-1-12 مدل هاي گوناگون از مراحل و فرآيندهاي آموزش:

صاحبنظران آموزشي از ديدگاه هاي مختلف به مدلسازي درباره آن پرداخته اند . اهميت آن رويكردها ازآن جهت است كه هر كدام اولاَ مبتني بر مفروضات خاصي هستند و براي شرايط مناسب با آن مفيد هستند و ثانياَ اينكه پذيرش و اعمال يك رويكرد خاص ويا تركيبي از چند رويكرد كليت اجزا فرآيندها و روشهاي آموزش وتبعاَ نتايج وپيامدهاي آن را به نوعي جهت داده و در مسير خاصي قرار ميدهد . در زير به چند مدل مهم اشاره ميشود :

 

 

2-1-12-1 مدل هاي ساده وخطي:   

رالف تايلر در كتاب خود تحت عنوان اصول اساسي برنامه آموزشي و درسي براي برنامه ريزي چهار مرحله قائل است.

اين الگو يك مرحله مهم را به  مراحل اصلي آموزش و بهسازي افزوده است ., اين مرحله پشتيباني هاي اطلاعاتي وعملياتي است كه نقش بسيار مهمي در پيشرفت روال كار و سطح آموزش و بهسازي در سازمان دارد .

الف –  شناسايي نيازهاي آموزش و بهسازي :

  • شناسايي الزامات سازماني
  • شناسايي نيازهاي يادگيري افراد و گروه ها

ب –  طرح ريزي استراتژي ها و برنامه هاي آموزش و بهسازي

  • طراحي استراتژي ها و برنامه هاي آموزش و بهسازي در سطح سازمان
  • طراحي استراتژي براي كمك به افراد و گروه ها
  • شناسايي الزامات سازماني
  • شناسايي نيازهاي يادگيري افراد وگروه ها
  • طراحي و توليد مواد آموزشي براي يادگيرنده

ج –  ارائه فرصت هاي يادگيري , منابع و پشتيباني

  • اكتساب و تخصيص منابع براي اجراي طرح هاي آموزش و بهسازي
  • ارائه فرصت هاي يادگيري و پشتيباني لازم براي توانمند كردن افراد و گروه ها در رسيدن به اهدافشان

د –  ارزشيابي اثربخشي آموزش


روی لینک زیر کلیک نکنید برای دیدن جزییات این پایان نامه به لینک انتهای صفحه مراجعه نمایید

(فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه با فرمت ورد):

بررسی نقش دوره های آموزش ضمن خدمت بر عملکرد دبیران مقطع متوسطه(دوره دوم)نظری منطقه هجده سازمان آموزش و پرورش شهر تهران93

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

دسته‌ها: دسته اصلی