دانلود پایان نامه

پایان نامه

عنوان پایان نامه :بررسی نقش عملکرد پلیس 110 در نگرش مردم به احساس امنیت در بین شهروندان منطقه 8 تهران

دورکیم دربارۀ ساختارها،کارکرد ها و رابطه شان با نیاز های جامعه،نظر های گوناگونی را بر حسب کارکرد گرایی ساختاری مطرح کرد.مهمترین کار دورکیم این بود که میان مفهوم علت اجتماعی و مفهوم کارکرد اجتماعی،تمایز قائل بود.در بررسی علت های اجتماعی باید توجه کردکه یک ساختار معین چگونه به وجود آمده و چرا یک چنین صورتی را به خود گرفته است.اما بر عکس در بررسی کارکردهای اجتماعی،باید توجه کرد که یک ساختار معین چه نیازی را برای یک نظام گسترده تر برآورده می سازد(ریتزر،1378: 121-122).

در نظریات پارسونز دو وجه ازاهميت خاص برخورداراست 1- ساخت 2-كاركرد.

به نظراو يك نظام اجتماعي براي ادامه حيات خود لازم است ازساختاري بهره گيرد كه توان برآوردن چهاركاركرد ضروري(نظام فرهنگي، نظام شخصيتي، نظام اجتماعي، نظام ارگانيستي) را داشته باشد(ریتزر،1378: 129).

پارسونز برای همه نظام ها چهار تکلیف کارکردی را مطرح کرده است.بر این اساس یک کارکرد مجموعه فعالیت های است که در جهت براوردن یک نیاز یا نیازهای یک نظام انجام می گیرد.

بنا به تعریف پارسونز چهار تکلیف : 1- تطبیق 2- دستیابی به هدف 3- یکپارچگی 4- سکون یا نگهداشت الگو ها، برای همه نظام ها ضرورت دارد.این چهار تکلیف در کلی ترین سطح آن با چهار نظام کنش پیوند دارد.

ارگانیسم زیست شناختی : کارکرد تطبیقی را با سازگاری و تغییر شکل جهان خارجی انجام می دهد.

پس زور و قدرت دراينجا ابزاركارآمد نخواهد بود بلكه ابزاراطلاع رساني وآموزشي مفيد فايده هستند.زيرا با آگاه نمودن و يكپارچگي مردم درجامعه مثل اعضاي يك بدن يعني از برآيند كاركرد عناصرجامعه امنيت برقرار مي گردد.

پارسونز برخلاف بقيه جامعه شناسان ابعاد گوناگون از امنيت اجتماعي را مورد بررسي قرارمي دهد . به اين ترتيب كه خرده سيستم اقتصادي كه انرژي لازم براي سايرخرده سيستمها را فراهم مي كند نيازمند برخورداري از امنيت اقتصادي است . امنيت مالي كه يكي از مباحث اصلي در اين تحقيق مي باشد همان امنيت اقتصادي مورد نظر پارسونز است . با اين تفاوت كه امنيت اقتصادي درسطح جامعه شامل كل روند توليد و توزيع و مصرف است درحالي كه امنيت مالي تنها به تضمين ثروت و سرمايه نظر داشته است كه تنها بخشي از امنيت اقتصادي را دربر مي گيرد .

روی لینک زیر کلیک نکنید برای دیدن جزییات این پایان نامه به لینک انتهای صفحه مراجعه نمایید

(فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه با فرمت ورد):

بررسی نقش عملکرد پلیس 110 در نگرش مردم به احساس امنیت در بین شهروندان منطقه 8 تهران

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

دسته‌ها: دسته اصلی