دانلود پایان نامه

پایان نامه

عنوان پایان نامه :بررسی نقش عملکرد پلیس 110 در نگرش مردم به احساس امنیت در بین شهروندان منطقه 8 تهران

در هر جامعه اي امنيت برقرار نمي شود مگراينكه نظم اجتماعي پارسونز حاكم شود.شايد بتوان تعادل مورد ادعاي پارسونز را در اينجا همان امنيت دانست چرا كه منظور از تعادل برقراري تبادلات و مناسبات هم ارز ميان خرده سيستمها ست و تازماني كه تعادل وجود نداشته باشد امنيت هم نيست.

او در معناي كلمه مشكل اساسي نظم اجتماعي را عمدتاً‌ در بعد انسجامي مي بيند او هسته اصلي مسأله نظم را دركم وكيف انسجام هنجاري مي بيند كه مبتني براصول مشترك ارزشي درجامعه است .به بيان دقيق تر در وهله اول حل مسئله نظم منوط است به تنظيم هنجاري روابط بين واحد ها برمبناي اصول مشترك ارزشي كه از طريق نهادينه شدن اجتماعي و نهادينه شدن فرهنگي ميسر مي شود و او در وهله دوم حل مشكل نظم را به تنظيم هنجاري درون واحدي از طريق دروني كردن فرهنگ ممكن مي داند. تا در برقراري نظم افراد و گروه ها احساس امنيت مالي وجاني كنند و بطور كلي پليس و نظارت اجتماعي سبب پيدايش احساس امنيت در مردم مي شود. (چلبي،1375 : 75).

2-7-5) نظم اجتماعي ازديدگاه كاركردگرايي ساختاري

در مكاتب جديد الگوي اوليه جامعه شناسي امنيت درانديشه آگوست كنت (عينيت گرا) پديدارگشت . براي استنتاج و فهم امنيت از ديدگاه كنت بايد به نظريه نظم او اشاره كرد .امنيت از ديدگاه او در فهم كلي و عام شامل استقرار و تحقق قوانين عام و ثابت حاكم برجوامع مي باشد.يعني شرايطي كه امكان گذار طبيعي جامعه از مرحله رباني به ما بعد الطبيعه و سپس اثباتي را فراهم گرداند و در صورت بروز اختلال در پروسه طبيعي ، قدرت مقابله و مبارزه و پيشگيري وجود داشته باشد بر اين اساس جامعه شناسي امنيت از نگاه كنت به بررسي عواملي چون جلوگيري ازهدايت اخلاقي دانشمندان به شيوه هاي گوناگون چون ، ايجاد محدوديت هاي فراوان هرشيTravis Hirchi))كه خود نام نظريه كنترل را ابداع كرده است با نظريه دوركيم شروع مي كند كه كجروي ناشي از ضعف يا گسستگي تعلق فرد به جامعه است.((هرشي)) معتقد است كه اجراي تعلق و وابستگي به جامعه شامل موارد زيرمي باشد.

الف) اتصال با سايرافراد

ب ) پذيرفتن و مشاركت در نقش ها و فعاليت هاي اجتماعي كه ارزش و نتايجي براي آينده دربردارد

ج ) اعتقاد به ارزش هاي اخلاقي ، هنجارهاي فرهنگي و امثال آن

روی لینک زیر کلیک نکنید برای دیدن جزییات این پایان نامه به لینک انتهای صفحه مراجعه نمایید

(فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه با فرمت ورد):

بررسی نقش عملکرد پلیس 110 در نگرش مردم به احساس امنیت در بین شهروندان منطقه 8 تهران

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

دسته‌ها: دسته اصلی