دانلود پایان نامه

پایان نامه

عنوان پایان نامه :  تاثیر کیفیت سود بر واکنش سرمایه گذاران به گزارشات مالی تعدیلی شرکت ها

گراهام و همكاران[1] (2008) بیان می­کنند که گزارشات مالی تعدیلی موجب افزايش نرخ بهره، كوتاه­تر شدن زمان سررسيد، افزايش احتمال وثيقه دار شدن وام و اعمال محدوديت­هاي بيشتر مي­شود.

بارنيو[2] (2009) به بررسی تاثیر گزارشات مالی تعدیلی بر تحلیل و عکس العمل سرمايه­گذاران پرداخت. سرمايه­گذاران در مورد شركت­هايي با گزارشات مالی تعدیلی به ويژگي­هايي بيشتر توجه مي­كنند و این موضوع دقت برآوردهاي تحليل­گران را نشان مي­دهد.

لیو[3] (2010) در تحقیقی که به بررسی رابطه بازده سهام و حسابداری سود پرداخت. وی بیان می­کند زمانی­که مدیران با اهداف فرصت­طلبانه سودها را مدیریت می­کنند، سودهاي حسابداري اندازه­اي از کردستانی و همکاران (1386) به بررسی برخی از ویژگی‌های کیفی اطلاعات با هزینه سرمایه در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. نتایج تحقیق آن­ها به عدم رابطه بین هزینه سرمایه با معیار محافظه­کاری و کیفیت اقلام تعهدی اشاره دارد.

قائمی و همکاران (1387) به بررسی رابطه كيفيت سود و بازده سهام شركت­ها پرداختند. تايج نشان مي­دهد بازده سهام شركت­ها، تحت تاثير ميزان اقلام تعهدي و اجزاي مربوط به آن قرار مي­گيرد. به عبارت ديگر بين بازده شركت­هايي كه اقلام تعهدي آنها به كمترين و بيشترين ميزان گزارش مي­شود، اختلاف معني­داري وجود دارد.

احمدپور و احمدی (1387) به بررسی هر دو ویژگی کیفی اطلاعات توام با یکدیگر به عنوان معیاری برای ارزیابی کیفیت سود شرکت­ها پرداخته‌اند. در این تحقیق از هر دو جزء مربوط بودن و قابل اتکاء بودن اطلاعات برای ارزیابی کیفیت سود شرکت‌ها استفاده نموده و نتایج تحقیق حاکی از این امر بود که ضريب واكنش سود (ERC) و قدرت توضیحی سود (R2) شرکت­های با پرتفوی مربوط بودن و قابل اتکاء بالا به طور معنا داری بيشتر از پرتفوی شرکت­هایی با مربوط بودن و قابل اتکاء پایین مي‌باشد.

احمدپور (1388) به بررسی ویژگی کیفی قابلیت اتکاء اطلاعات در ارزیابی کیفیت سود شرکت­ها پرداخت. نتایج به دست آمده نشان مي‌دهد که ERC و R2 پرتفوی شرکت‌های باقابلیت اتکاء بالا بیشتر از پرتفوی شرکت‌های باقابلیت اتکاء پایین مي‌باشد و همچنین عدم ارتباط بین هزینه سرمایه با ویژگی کیفی قابلیت اتکاء تايید شد.

نیکومرام (1389) به ارائه الگویی براي تبیین ارتباط بین حاکمیت شرکتی و کیفیت سود پرداخت. نتایج تحقیق بیانگر این است که شرکت­هاي با حاکمیت شرکتی کافی در مقایسه با شرکت­هاي با

[1] Graham et al

[2] Barniv

[3] Lio

روی لینک زیر کلیک نکنید برای دیدن جزییات این پایان نامه به لینک انتهای صفحه مراجعه نمایید

(فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه با فرمت ورد):

تاثیر کیفیت سود بر واکنش سرمایه¬گذاران به گزارشات مالی تعدیلی شرکت¬ها92

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر