دانلود پایان نامه

پایان نامه

عنوان پایان نامه : تحلیل روش شناختی جواهرالتفسیر

1402ه.ق، ج5، ص 316؛ موسوي خوانساري، 1411ه.ق، ج 3، ص 220؛ مدرس تبريزي، 1369ه.ش، ج 5، ص 31؛ صفا، 1383ه.ش، ج 4، ص 525).

2-1-4-4- الإختيارات يا اختيارات النجوم(آقا بزرگ تهراني، الذريعة، بي تا، ج1، ص369؛ شوشتري، 1365ه.ش، ص 548؛ مدرس تبريزي، 1369ه.ش، ج 5، ص 29)، يا الواح القمر(موسوي خوانساري، 1411ه.ق، ج 3، ص 220، مدرس تبريزي، 1369ه.ش، ج 5، صص 31 و29).

2-1-4-5- الاربعون حديثا يا الاربعين في احاديث الموعظة، به آن «الرسالة العلية في الاحاديث النبوية» نيز گفته مي­شود. اين کتاب مشتمل بر چهل حديث در موضوع نصيحت و موعظه مي­باشد(امين، 1406ه.ق، ج 6، ص 123؛ آقا بزرگ تهراني، طبقات اعلام الشيعة، بي تا، ص70؛ اسماعيل پاشا، 1402ه.ق، ج 5، ص 316؛ موسوي خوانساري، 1411ه.ق، ج 3، ص 220، مدرس تبريزي، 1369ه.ش، ج 5، ص 31).

2-1-4-6- التحفة العلية في علم الحروف و بيان اسرارها: در زمينه­ي علم حروف و اسرار و رازهاي آن نوشته شده است( امين، 1406ه.ق، ج 6، ص 123؛ اسماعيل پاشا، 1402ه.ق، ج 5، ص 316؛ مدرس تبريزي، 1369ه.ش، ج5 ، ص 31).

2-1-4-7-السبعة الکاشفية: 7 رساله در زمينه­ي علم نجوم است(اسماعيل پاشا، 1402ه.ق، ج 5 ، ص 316؛ موسوي خوانساري، 1411ه.ق، ج 3، ص 220؛ مدرس تبريزي، 1369ه.ش، ج 5 ، ص 31). مصحح جواهر التفسير اين کتاب را همان اختيارات النّجوم دانسته(كاشفي، 1379ه.ش، ص 80، مقدمه ي مصحح).

2-1-4-8-اللباب المعنوي في انتخاب المثنوي يا منتخب مثنوي مولوي يا جواهر الاسرار و زواهرالانوار(امين، 1406ه.ق، ج 6، ص ؛ اسماعيل پاشا، 1402ه.ق، ج 5 ، ص 316؛ موسوي خوانساري، 1411ه.ق، ج 3 ، ص 220؛ مدرس تبريزي ، 1369ه.ش، ج 5 ، ص 31).


روی لینک زیر کلیک نکنید برای دیدن جزییات این پایان نامه به لینک انتهای صفحه مراجعه نمایید

(فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه با فرمت ورد):

تحليل روش شناختي جواهرالتفسير

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

پایان نامه تحلیل روش شناختی جواهرالتفسیر

دسته‌ها: دسته اصلی