دانلود پایان نامه

پایان نامه

عنوان پایان نامه : بررسی انواع ایهام در غزلیّات حافظ

حافظ ازجمله شاعراني است كه درميان هزاران شاعري كه در پهنة اين سرزمين ظهور كرده اند ممتاز تر ين  چهره و شورانگيزترين غزل ها را دارد. امتياز خاصّ او به شيريني و لطافت سخنانش بر مي گرددو اعجازي كه در سخنانش موج مي زند ناشي از سادگي و رواني بيان، وجود مضامين بديع و دلنشين و صنعتگري هاي ظريف و موشكافانة اوست . غزلهایی دیگرگون و منحصر به فرد که حافظ را از دیگر شاعران پارسی­گوی در ایران و خارج آن، ممتاز می­کنند. اینک پاره­ای از ویژگی های شعرحافظ:

 

3-3-1- سبک حافظ

سبك حافظ تلفيقي است از سبك گذشتكان و هم روزگاران او به اضافه درخشش خاصّي كه او به شعر خود بخشيده است . به اين معني كه حافظ از پيشينيان و معاصرانش مانند رودكي، فرّخي، ظهير، خاقاني، نزاري، سعدي، مولوي، خواجو، سلمان، عماد فقيه،حتّي از متنبّي و ابوالعلاي معرّي و ابونواس و شاعران ديگر عرب، انديشه و تعبير وام گرفته امّا آن را عالي تر عرضه كرده است(فرشيدورد،1375: 14) مختصّة ويژة سبكي او ساختارهاي پارادوكسي يعني حمل معاني متناقض با هم است( كه عمدتاً به وسيله ايهام تحقّق مي يابد). برخي از اين ساخت هاي منجر به طنز مي شود و برخي باعث اعجاب و يا به قول خود او معمّا .(شميسا،1386: 240) از طرفي سبك حافظ رامي توان سبك متوازن و متعادل هم ناميد، زيرا او در شعر خويش، بين مسائل صوري و معنوي، حدّاكثرتعادل و توازن را برقرار كرده است. حتّي در بين امور متعارض انديشه و بيان او نيز، اين توازن و تعدل ديده مي شود.ضمناً موارد زير را مي توان از خصوصيّات سبك حافظ دانست: كلي گويي، اجمال، ابهام ايجاز، خوش آهنگي حروف،وسواس در انتخاب كلمات، ميناكاري هاي خيره كننده در آرايش هاي ادبي، جمله بندي هاي بي مانند ،عفت بيان، كاربرد تركيب هاي دل نشين و تعبيرات خاص و نبود وحدت كامل بين بيت هاي برخي از غزل هاي او  ( فرشيدورد،همان:15-14)شيوةسخن حافظ خويشاوندي نزديكي به شيوة خاقاني دارد كه به تناسبات لفظي و معنوي و رعايت صنايع شعري اهمّيّت خاصّي مي دهد و در ابداع مضمون و آوردن تعبيرات تازه،  در به كار بردن استعاره و تشبيه و كنايه، در استعمال مفاهيم مختلف لغات، سبكي مشخّص دارد و از اين حيث سبك او متمايزتر مي شود كه در گفتارش اشاره به قرآن و حديث و سنن اسلامي، اشاره به افسانه وتاريخ قومي، اشاره به عادات ومرسومات زمان خود، به حدّ وفور آمده است.(دشتي،1364: 61-60) مشخّصات و خصايص اصلي شعر حافظ را مي توان در موارد زير خلاصه كرد: 1-رموز و اصطلاحاتي خاص، كه بدون آشنايي با آن ها درك منظور اصلي شاعر و مفهوم حقيقي شعر ممكن نيست2- ايهام، كه بزرگ ترين هنر حافظ و نمك دائم اشعار او و افيون هوشربايي است كه بادة غزل حافظ را چنين  مستي بخش و دلكش و مردافكن كرده است .3- تشبيهات مضمر و غير مستقيم يا عالي، كه بديع ترين هنر بياني حافظ است.4- لحن عنادي و استهزاءآميز خواجه كه بدون توجّه به مردم آزاري. ولي اين عقايد و افكار لزوماً ناشي از تضوّف نيست و ممكن است، چنان كه در

روی لینک زیر کلیک نکنید برای دیدن جزییات این پایان نامه به لینک انتهای صفحه مراجعه نمایید

(فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه با فرمت ورد):

بررسي انواع ايهام در غزليّات حافظ

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

دسته‌ها: دسته اصلی