دانلود پایان نامه

پایان نامه

عنوان پایان نامه :  بررسی تاثیر شیوه های مالی بر میزان سودآوری شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران

1- سهولت دستیابی : گرفتن وام های کوتاه مدت معمولا راحت تر از وامهای بلند مدت است به ویژه در شرایط تورمی که نرخ های بهره واقعی آتی کاهش می یابد. طبعا در چنین شرایطی وام دهندگان کمتر حاضر خواهند شد وجوه خود را به صورت بلند مدت درگیر کنند چون احتمال کاهش ارزش پول در مدت طولانی بیشتر خواهد بود.

2- انعطاف پذیری بیشتر: حداکثر سررسید وام کوتاه مدت، یکسال است و بنابراین در صورتی که وام گیرنده نیاز به وام نداشته باشد می تواند در تاریخ سررسید آن را تسویه کند ولی در صورتی که وام بلند مدت باشد ،ممکن است طبق قرارداد، تسویه قبل از تاریخ سررسید هزینه اضافی داشته باشد. بنابراین انعطاف پذیری وام گیرنده برای وامهای کوتاه مدت خیلی بیشتر خواهد بود.

مالیات شرکت نیز می شود که موجب می شود تا برای شرکت ارزان تر تمام شود. هزینه های تنظیم در زمینه تامین مالی از طریق بدهی معمولا کمتر از تامین مالی از طریق سهام می باشد که به نوبه خود موجب صرفه جویی مالیات نیز می شوند.

با وجودی که تامین مالی از طریق بدهی به دلیل هزینه پایین تر آن جذاب تر می باشد، عیب آن در این است که بهره آن  حتما باید پرداخت شود. در صورتی که شرکت به میزان زیادی وام گرفته باشد و نتواند اصل و فرع آن را بازگرداند لذا باید مبلغ مذکور نقد شود. سطح بدهی شرکت معمولا از طریق نسبت تامین مالی بدهی به تامین مالی سهام اندازه گیری شده و شرکتها باید از این که این عدد خیلی بزرگ نباشد اطمینان حاصل نمایند.

2-13 هزینه سرمایه[1]

هزینه سرمایه عبارت از نرخ متوسط بازدهی است که موجب ثبات ارزش سهام شرکت در بازار می شود. هزینه سرمایه کل از مجموع حاصل ضرب نسبت درصد یک از منابع تامین مالیدرهزینه سرمایه مربوط به هر کدام محاسبه می شود.

رابطه (2-2)

KT هزینه سرمایه کل

Pi نسبت درصد بدهی کل سرمایه

Pp : نسبت درصد سهام ممتاز به کل سرمایه

pR نسبت درصد سود تقسیم نشده به کل سرمایه

Pc نسبت درصد سهام عادی به کل سرمایه

Ki,p,r,c هزینه ( بدهی، سهام ممتاز، سود تقسیم نشده، سهام عادی)

هزینه خاص سرمایه( مربوط به سود انباشته) از هزینه خاص سرمایه مربوط به اوراق قرضه و سهام ممتاز کمتر است، ولی اگر شرکت از محل نگهداری سود تامین مالی گردد، نباید از این بابت بهره یا سود سهام ممتاز پرداخت کند( هامتون و همکاران،435).

نرخ هزینه سرمایه، حداقل نرخ بازدهی است که شرکت باید بدست آورد تا ارزش شرکت تغییر کند.

نرخ هزینه سرمایه نرخی است که در ارزیابی پروژه ها مورد استفاده قرار خواهد گرفت و عایدات آتی طرح ها با آن تنزیل می شود، پروژه هایی مورد قبول قرار می گیرند که نرخ بازده آنها بیشتر از نرخ هزینه سرمایه شرکت باشد( تهرانی، 405، 1385).

هزینه سرمایه را برای پیش بینی بودجه سالیانه و تامین مالی بلند مدت پروژه های خود ایجاد کنند( هامپتون و همکاران، 439 – 440).

هزینه بدهی[2]

هزینه بدهی به سادگی قابل محاسبه است. بدین ترتیب که هزینه بدهی برابر با نرخ بهره پرداختنی بابت استقراض می باشد. یعنی بهره پرداختنی تقسیم برارزش بدهی.

رابطه (3-2)

 

Kd: نرخ هزینه بهره

 

مالیاتی ایجاد نمی کند و از این نظر نسبت به بدهی با بهره با جذابیت کمتری برخوردار است ( نوروش، 1384، 8).

هزینه سهام ممتاز به کمک فرمول زیر محاسبه می شود:

رابطه (5-2)         -kp=dp/(Pp0f)kp هزینه سهام ممتاز ( نرخ سهام ممتاز)

سود سالانه متعلق به سهام ممتاز – Dp

قیمت سهام ممتاز ( ارزش سهام ممتاز – Pp

هزینه فروش سهام ممتاز F

2-14-3 هزینه سهام عادی

[1] – Cost of capital

[2] – interest expense


روی لینک زیر کلیک نکنید برای دیدن جزییات این پایان نامه به لینک انتهای صفحه مراجعه نمایید

(فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه با فرمت ورد):

بررسي تاثیر شیوه های مالی بر میزان سودآوری شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

دسته‌ها: دسته اصلی