دانلود پایان نامه

پایان نامه

عنوان پایان نامه :  بررسی خشونت جوانان و عوامل موثر برآن در بین جوانان شهرستان گیلانغرب

الف ) محيط خانوادگي

گرفته احتمال بيشتري داشته است كه رفتارهاي مشكل دار از قبيل خشونت دوستانه ، داشتن روابط جنسي در سنين پايين ، سيگار كشيدن ، مصرف الكل و … از خود نشان دهند .

ب ) محيط دوستان و همالان

دوستان و همالان يكي از مهمترين عوامل تأثير گذار بر گرايش جوانان به خشونت است . مطالعات مقطعي يك همبستگي قوي بين رفتار مشكل دار همالان و رفتار مشكل دار نوجوانان يافته اند . البته بعضي از محققان پيشنهاد كردند كه اين همبستگي قويي ممكن است به خاطر ديگر عوامل در كنار نفوذ همالان باشد كه نمي توان با داده هاي مقطعي آن را مشخص كرد . در كنار نفوذ همالان ، انتخاب دوستان هم مهم است كه جدايي از نفوذ آنها مي باشد . مفهوم انتخاب همالان بيانگر اين است كه ابتدا نوجوان خشونت را شروع مي كند و بعداً كساني را به عنوان دوست انتخاب مي كند كه آنها هم در برابر دوستانشان خشونت به كار مي برند . مفهوم نفوذ همالان نشان دهنده اين است كه نوجوان خشونت در برابر افراد ديگر را زماني شروع مي كند كه مشاهده كند دوستانش در روابط دوستانه خشونت به كار مي برند ( اعزازي ، 1380 : 106 ) .

ج ) هنجارهاي اجتماعي

هنجارهاي اجتماعي ، شيوه هاي رفتاري معيني هستند كه بر اساس ارزشهاي اجتماعي جامعه شكل مي گيرند و با رعايت آنهاست كه جامعه نظم مي يابد . در اصطلاح جامعه شناسي ، هنجارها الگوهاي استاندارد شده رفتار و كردارند ؛ زيرا آنها رهنماي آشكاري هستند و به مردم يك جامعه    مي گويند كه در هر شرايط اجتماعي چه رفتاري را بايد داشته باشند . در واقع ، هنجارهاي اجتماعي تعيين مي كنند كه انسان چه بايد بگويد چه بايد بينديشد و چه اعمالي را انجام دهد ( ستوده ، 1385 : 29 ) .

از اين رو هنجارها تأثير مهمي بر رفتار و همنوايي دارند . افرادي كه هنجارهاي خشونت دوستانه را تأييد مي كنند ، معتقدند كه خشونت عليه دوستان تحت شرايط معيني از قبيل اينكه هنگامي كه فرد مورد اهانت قرار گرفته ، وقتي كه او كتك خورده ، يا وقتي كه عصباني است ، قابل قبول است . مطالعات نشان داده است كه پذيرش هنجارهاي خشونت عليه دوستان با ارتكاب خشونت عليه دوست در ميان جوانان و بزرگسالان به ويژه مردان در رابطه بوده است .

5-2-4- عوامل سطح فردي مؤثر بر خشونت در ديدگاه فوشي

عوامل سطح فردي نظير قابليتهاي شخصي ، ديگر رفتارهاي مشكل دار ، ويژگيهاي جمعيتي و عوامل از اين دست مي باشند كه مي تواند افراد را به رفتارهاي پرخاشگرانه وادار كند .

الف ) قابليتهاي شخصي

قابليتها ، مهارتها و خصوصيات مورد نياز براي تعامل موفقيت آميز با محيط هستند . مهارتها و خصوصياتي كه به عنوان قابليتهاي شخصي تعريف شده اند شامل عزت نفس بالا ، حل موفقيت آميز تضادها ، مهارتهاي

روی لینک زیر کلیک نکنید برای دیدن جزییات این پایان نامه به لینک انتهای صفحه مراجعه نمایید

(فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه با فرمت ورد):

بررسي خشونت جوانان و عوامل موثر برآن در بین جوانان شهرستان گیلانغرب

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

پایان نامه ارشد روانشناسی: بررسی خشونت جوانان و عوامل موثر برآن در بین جوانان شهرستان گیلانغرب

دسته‌ها: دسته اصلی