دانلود پایان نامه

پایان نامه

عنوان پایان نامه :   بررسی رابطه هوش عاطفی مدیران با فرهنگ سازمانی یادگیرنده دراداره کل پست استان آذربایجان شرقی

 

1- Dearborn

2- Miller

 

ب) مديريت و تنظيم عواطف : به توانايي تنظيم مؤثر وتعديل شدت عواطف و مديريت آن برخود و ديگران اشاره دارد. كه اين امكان را به فرد مي دهد تا عواطف منفي، مضر و آسيب زا را به صورتي

 

 
1- Perception, and expression of emotion

سازگارو انطباقي تبديل كند. عده اي اعتقاد دارند كه هوش عاطفي راهي خواهد بود براي رها شدن از عواطف دردسر دهنده و پرزحمت يا شكاف هاي عاطفي در روابط انساني و فراتر از آن معتقدند كه عواطف را كنترل مي كند. افراد يك دامنه وسيعي از تكنيك ها را براي تنظيم خلق و خويشان بكار مي برند.

تاير، نيومن و مك لاين1 (1994) ، اعتقاد دارند كه تمرين هاي فيزيكي، يكي از مؤثرترين استراتژي ها، براي تغيير خلق و خوي هاي بد  مي باشند. ديگر استراتژي هاي تنظيم احساسات شامل گوش كردن موزيك و تعاملات اجتماعي مي باشد.همچنين تفريح هاي دلپذير (سرگرمي ها، كارهاي ذوقي، شوخي، فعاليت هاي كاري، خريد، مطالعه و نويسندگي) نيز مؤثر مي باشد.

بطور كلي موفق ترين روشهاي تنظيم (كنترل) عواطف، شامل صرف انرژي تكنيك هاي مديريت فعال احساسات مانند تمدد اعصاب، استراحت،مديريت استرس، تلاش هاي شناختي و ورزش مي باشد.

ج) فهم يا ادراك عاطفي2 : توانايي فهم عواطف و استفاده صريح و صادقانه، انعطاف پذيرو ابتكاري از عواطف، در موقعيت هاي اجتماعي است كه در جهت حفظ انگيزه هاي مثبت براي رسيدن به اهداف بكار مي رود( مايرو ديگران، 2002).

توانايي درك عواطف پيچيده و آگاهي از علل آنها و چگونگي تغيير عواطف از يك حالت به حالت ديگر را درك عواطف مي نامند. به كمك اين آگاهي ها ما مي توانيم بفهميم كه چه چيزي موجب برانگيختن يا عدم برانگيختگي افراد يا گروه ها مي شود و در نتيجه مي توانيم همكاري بهتري را با ديگران برنامه ريزي كنيم (سياروچي و همكارانش، 1383).

د) تسهيل تفكر بوسيله عاطفه(كاربرد هوش عاطفي)3 : توانايي يكي كردن و داخل كردن احساسات در تجزيه و تحليل، استدلال، حل مسأله و تصميم گيري. كاربرد عواطف يعني توانايي استفاده از عواطف در جهت كمك به كسب نتايج مطلوب، حل مسائل و استفاده از فرصتها.( سياروچي و همكارانش،1383).

 

2-5-4- مفاهيم اساسي هوش عاطفي از نظر بار- آن

همانطور كه در مبحث تاريخچه هوش عاطفي گفته شد مدلي كه بار- آن در مورد اين هوش ارائه داده است شامل پنج عامل تركيبي و پانزده خرده مقياس است كه در قالب شكل 2-4 آورده شده است :


روی لینک زیر کلیک نکنید برای دیدن جزییات این پایان نامه به لینک انتهای صفحه مراجعه نمایید

(فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه با فرمت ورد):

بررسي رابطه هوش عاطفي مديران با فرهنگ سازماني ياد گيرنده دراداره كل پست استان آذربايجان شرقي

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

دسته‌ها: دسته اصلی