دانلود پایان نامه

پایان نامه

عنوان پایان نامه :بررسی نقش عملکرد پلیس 110 در نگرش مردم به احساس امنیت در بین شهروندان منطقه 8 تهران

و رفتار نيروي انتظامي رضايت داشته اند و در مورد رعايت قانون وقانونگرائي از سوي پرسنل نيروي انتظامي 31 درصد از پاسخگويان معتقد بودند كه رعايت قانون از طرف مأموران درحد بسيار زياد انجام  مي گيرد و تنها 20 درصد رعايت قانون از طرف مأموران را بسياركم ارزيابي نمودند . درخصوص مهمترين ويژگيهاي نيروي انتظامي 36 درصد به برقراري نظم و11 درصد به مبارزه با مفاسد اجتماعي و9 درصد به ايمان در زمينه احساس امنيت افراد درجامعه كه به سه مقوله امنيت جاني ، رواني ، مالي تقسيم شده است آشكار شد كه ميزان احساس امنيت جاني در جامعه بيش از احساس امنيت رواني و اين احساس بيش از امنيت مالي است.

  • پژوهش ديگر نظرسنجي از شهروندان درباره عملكرد ناجا می باشد :تحقيق درسال 1382 توسط سيد علي عبادي نژاد عضو هيئت علمي دانشگاه علوم نظامي انجام گرفته است كه درآن با بيان اينكه مهمترين وظايف كارگزاران و عوامل حكومتي دركشور يا هر جامعه برقراري نظم و امنيت و آسايش عمومي است، اشاره اي به ماده سوم قانون وظايف نيروي انتظامي نموده كه درآن هدف از تشكيل اين نيرو استقرار نظم و امنيت مردم است و با اشاره به اين هدف به تشكيل اين نيرو و تأمين آسايش عمومي و فردي و تأكيد بر نگهباني از دستاوردهاي انقلاب اسلامي اشاره داشته است .
  • پژوهش ديگر بررسي آسيب پذيريهاي امنيتي شهرستان دماوند : پايان نامه كارشناسي ارشد آقاي حسين لبافي دانشجوي دانشگاه تربيت مدرس دانشكده علوم انساني با راهنمايي دكترمحمد ابراهيم سنجقي درسال 1382 مي باشد .دانشجو با هدف بررسي وتبيين امنيت اجتماعي به عنوان رمز توسعه ونياز ضروري جامعه اقدام به شناسايي علل و عوامل موثر بر ناامني دراين شهرستان نمود و با ارائه يك چارچوب نظري دست به يك سنجش درخصوص نگرش شهروندان ، مديران اجرايي ودرسطح بخش شهرسان مذكور به موضوع امنيت و مباحثي همچون گردشگري ، تجمع ثروتمندان و شيوع جرايم اخلاقي و مهاجرپذيري ، وجود اقوام گوناگون و تأثير دانشگاه و محيط دانشگاهي برآسيب هاي امنيتي دراين شهرستان پرداخته است ودر پايان ضمن ارائه پيشنهادهاي علمي و پژوهشي درجهت افزايش ضريب امنيت دراين شهرستان همچون تجمع ثروتمندان و اسكان آنها درويلاها ، شيوع جرايم اخلاقي و ازدياد سرقت و وجود اقوام كرد وافغاني ومركز دانشگاهي بودن آن را با توجه به حجم بسيار بالاي قشر دانشجو مؤثر بر آسيب پذيريهاي امنيتي شهرستان دماوند دانسته ومهاجر پذير بودن اين منطقه را درصدر متغير هاي تأثير گذار برآسيب پذيريهاي امنيتي اين شهرستان عنوان نموده است .

روی لینک زیر کلیک نکنید برای دیدن جزییات این پایان نامه به لینک انتهای صفحه مراجعه نمایید

(فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه با فرمت ورد):

بررسی نقش عملکرد پلیس 110 در نگرش مردم به احساس امنیت در بین شهروندان منطقه 8 تهران

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

دسته‌ها: دسته اصلی