دانلود پایان نامه

پایان نامه

عنوان پایان نامه :   تأمین‌های پشتیبان دعوا و دفاع در حقوق ایران و فرانسه

بهر حال، در اين بند به دو موضوع خواهيم پرداخت اوّل، تأمين محكوم ‌به مالي كه به لحاظ عدم      تجديد نظر خواهي به مرحله قطعيّت رسيده و دادگاه مي‌تواند از محكوم ‌له براي شروع عمليات اجرايي شهرستان را كه به واسطه انقضاي مدت تجديد نظر قطعي مي‌شوند قابل فرجام مي‌دانستند، اين ترتيب كه در قانون موقتي اصول محاكمات حقوقي 1329 قمري اتخاذ شده بود هنوز باقي است…»[1]

«در قانون آیین دادرسی مدنی، مصوب 1318 ترتیب مزبور در مواد 579 تا 581 پیش‌بینی شده بود، به موجب ماده 579 قانون قدیم «هرگاه حکم یا قرار قطعی مخالف قانون صادر شده و هیچ یک از طرفین دعوی در موعد مقرر درخواست رسیدگی فرجامی نکرده باشند، دادستان دیوان عالی کشور حق دارد برای محافظت قانون نسبت به آن حکم یا قرار، فرجام بخواهد در این مورد نقض دیوان کشور درباره اصحاب دعوی مؤثر نبوده و فقط برای حفظ قانون است». بر اساس مواد 580 و 581 قانون قدیم فرجام ‌خواهی دادستان کل مهلت نداشته و در صورت نقض رأی در دیوان عالی کشور، نقض بلا‌ ارجاع محسوب می‌گردید».[2]

3- فلسفه اخذ تأمين در انواع محكوم‌به (مالي، غير مالي)

همان‌طور كه قبلاً بيان شد، فرجام ‌خواهي يكي از طرق فوق ‌العاده شكايت از آراء مي‌باشد و مرحله فرجام يك ماهيت منحصر به فرد مي‌باشد به اين دليل كه از طرفي، فرجام شكايت اصلاحي نبوده، زيرا ديوان عالي كشور رأي را مورد قضاوت قرار نمي‌دهد تا رأيي را اصلاح نمايد و از سوي ديگر مرحله فرجام حالت عدولي نيز نخواهد داشت زيرا عنوان عدولي شامل مرحله واخواهي، اعاده‌ دادرسي و اعتراض ثالث خواهد بود. در حقوق فرانسه نیز شکایت فوق ‌العاده از آراء یکی از موارد تأخیر و به تعبیر دیگر توقیف عملیات اجرایی است. با این توضیح که مهلت ارفاقی، مخالفت حکم با نظم عمومی نیز موجب توقیف عملیات اجرایی است. در مورد مهلت ارفاقی ماده 501 قانون آیین دادرسی مدنی فرانسه چنین مقرر داشته است: «…. پس از ابلاغ حکم، در حال اجرای حکم یا تعهد، یا توقیف اموال بدهکار، حسب مورد قاضی اجرای احکام صلاحیت اعطای مهلت ارفاقی دارد…. اعطای مهلت ارفاقی باید مستدل و مستند باشد». در مورد شکایت فوق ‌العاده از آراء در حقوق فرانسه و اثر آن مبنی بر توقیف یا تعلیق اجرا می‌توان از ماده 1112 قانون آیین دادرسی مدنی فرانسه[3] نام برد. در این ماده به صراحت فرجام ‌خواهی را موجب تعلیق اجرا[1] – متین دفتری، احمد، منبع پیشن، جلد دوم، ص 174

[2] – شمس، عبدالله، آیین دادرسی مدنی، منبع پیشین، جلد دوم، ص 433

1- Art 1112: L’ordonnance rendue en application des articles 1110 et 1111 est susceptible d’apple dans les quinze jours de sa notification mais seulement quant a la competence et aux measures provisoires.

روی لینک زیر کلیک نکنید برای دیدن جزییات این پایان نامه به لینک انتهای صفحه مراجعه نمایید

(فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه با فرمت ورد):

تأمین ‌های پشتیبان دعوا و دفاع در حقوق ایران و فرانسه

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

دسته‌ها: دسته اصلی