دانلود پایان نامه

پایان نامه

عنوان پایان نامه :بررسی رابطه بین مدیریت دانش و جهت گیری استراتژیک با در نظر گرفتن نقش نوآوری و عملکرد

 

دارد. نرم افزار هاي شبيه سازي موجود، روش هاي تحليلي جديد و ابزار سخت افزاري از جمله مواردي است که به توليد و رشد دانش کمک شاياني نموده است. در ادامه به بررسي يکي از ابزارهاي جديد توليد دانش مي پردازيم که طبق گفته دانشگاه ام.آي.تي است. انتقال دانش بين اعضاي سازمان، مستلزم استقرار فرهنگ تسهيم دانش قدرت به جاي فرهنگ دانش قدرت است(نوري و همکاران، 1388). اين روزها و مخصوصا در آينده در عصر دانش که در آن مرزهاي کسب و کار کمرنگ مي شوند، انتقال دانش و مهارت و خلق سازمان يادگيرنده براي موفقيت و قدرت رقابت شرکت ها به يک امر حياتي تبديل شده است. به نظر دونپورت و پروساک(1998) انتقال دانش شامل هم انتقال اطلاعات به گيرنده است و هم جذب و تبديل آن توسط شخص يا گروهي که اطلاعات را مي گيرد. براي اين که انتقال دانش توسط يک سازمان ارزشمند باشد بايد به تغييراتي دررفتار، درروش ها، سياست ها وهمچنين به توليد ايده ها، فرآيندها، روشها و سياست هاي جديد منجر مي شود. بنابراين ضروري است که سازمان ها در تامين کارآمدي انتقال دانش بکوشند. در شرايط بين المللي و مخصوصا با توجه به تکاليف جهاني، بهره برداري و کاربرد موثر دانش و تجربه به دست آمده در سطح جهان، باز هم بر اهميت بازگرداني موفقيت آميز تبعيد ها و حفظ دانش تاکيد مي گذارد(داونپورت و پروساک[1]،1998). دانش ضمني ماهيت پيچيده و نامشهودي دارد، لذا انتقال آن به آساني و يکباره انجام‌ نمي‌شود. روابط نزديک از خلال تعامل و ارتباط مستمر به طرفين کمک مي‌کند تا به مبادله رسمي‌ و غيررسمي اطلاعات بپردازند. روابط نزديک، ترويج ارتباط هاي عميق و تسهيل مبادله اطلاعات‌ جزئي ميان طرفين را به همراه دارد. علاوه بر آن به افراد فرصت بيشتري مي دهد تا از طريق‌ تماس‌ هاي رودررو و فيزيکي در احساسات، انگيزه‌ ها، تجارب جمعي و الگوهاي ذهني يکديگر سهيم شوند. به عبارت ديگر، دانش از طريق گفت‌ وشنودهاي مکرر ميان اعضاي دو شرکت به‌ مفاهيم و اصطلاحات مشترک براي آن‌ ها تبديل مي‌شود. بنابراين، گيرنده دانش امکان بيشتري‌ براي کسب دانش ضمني مي يابد. يعني روابط نزديک، به گيرنده فرصت دست يابي به عمق فرايند عمليات عرضه‌کننده را مي دهد، لذا آن ها مي توانند از برنامه ها، نمادها يا فرهنگ سازماني عرضه‌کننده پيروي کنند. پيچيدگي و نامشهود بودن دانش ضمني مانع از انتقال کامل و يکباره‌ آن مي شود، لذا تکميل انتقال آن به همکاري شرکت مبدأ در مرتبه‌ هاي بعدي نياز دارد. اين امر ضرورت تعامل مستمر و طولاني را در انتقال دانش باز می نماياند. تعامل مداوم، امکان بازبيني را براي بهبود انتقال دانش ضمني فراهم می آورد. شرکت مبدأ با دريافت بازخورد از شرکت گيرنده‌ ميتواند دستورالعمل

[1]. Davenport and Prusak

روی لینک زیر کلیک نکنید برای دیدن جزییات این پایان نامه به لینک انتهای صفحه مراجعه نمایید

(فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه با فرمت ورد):

 بررسی رابطه بین مدیریت دانش و جهت گیری استراتژیک با در نظر گرفتن نقش نوآوری و عملکرد93

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی رابطه بین مدیریت دانش و جهت گیری استراتژیک با در نظر گرفتن نقش نوآوری و عملکرد

دسته‌ها: دسته اصلی