دانلود پایان نامه

پایان نامه

عنوان پایان نامه :  تاثیر کیفیت سود بر واکنش سرمایه گذاران به گزارشات مالی تعدیلی شرکت ها

غیرعادي و تعیین ارزش شرکت دیدگاه­هاي مختلفی وجود دارد. برخی از صاحب­نظران معتقدند فرض جمع­شونده بودن اجزاي سود، فرضی مستتر در سیستم حسابداري تعهدي است. این فرض بیان می­دارد که جمع تک­تک درآمدها، درآمد کل و با جمع تک­تک هزینه­ها، هزینه کل تعیین و از کسر هزینه کل از درآمد کل سود خالص محاسبه می­شود. بنابراین، هیچ­گونه رجحان و برتري بین اجزاي سود(جزء نقدي و تعهدی) وجود ندارد. در مقابل اسلوان (1996) با توجه به ادبیات تحلیل صورت­هاي مالی استدلال می­کند که چون اقلام تعهدي نسبت به جریان­هاي نقدي به میزان زیادي داراي ذهنی­گرایی است و احتمال بیشتري وجود دارد که تحت تأثیر اهداف اختیاري مدیر قرار گیرد و یا شامل اقلام تعهدي غیرعادي باشد که به ندرت در دوره­هاي آتی تکرار می­شود، اقلام تعهدي در مقایسه با جریان­هاي نقدي توان پیش­بینی کنندگی کمتري دارد (بارث و بیور[1]، 1999).

به­طور خلاصه، استدلال اسلوان از قدرت پیش­بینی­کنندگی (پایداری) کمتر اقلام تعهدي نسبت به جریان­هاي نقدي حکایت دارد. این استدلال بر گرفته از این دیدگاه است که با توجه به آزادي عمل نسبی مدیران در به کارگیري روش­هاي مختلف، به شکل قانونی و در چارچوب اصول پذیرفته شده حسابداري، چنین به نظر می­رسد که اقلام تعهدي حاصل اعمال متهورانه مدیریت در شناسایی، ثبت و گزارش رویدادها و دست­مایه مدیران در تحریف صورت­هاي مالی است. از این رو، قابلیت اتکا و مفید بودن اقلام تعهدي به میزان زیادي مورد تردید قرار دارد. با وجود این، توان پیش­بینی­کنندگی و توضیح دهندگی اجزاي نقدي و تعهدي سود به محیط اقتصادي و حسابداري شرکت وابسته است. براي مثال، در خصوص اقلام تعهدي، افزایش در موجودي­ها ممکن است ناشی از کاهش غیرمنتظره در تقاضا، پیش­بینی افزایش در فروش­هاي مورد انتظار آتی و یا به دلیل جبران تغییرات موقت در نقدینگی صورت پذیرد که هیچ­گونه مفهومی در رابطه با سود غیرعادي مورد انتظار به همراه ندارد. رابطه بین جریان­هاي نقدي و سود غیرعادي نیز همانند اقلام تعهدي بسیار مبهم است. براي مثال، مدیریت سود (بیشتر یا کمتر از واقع نشان دادن) را بکار می­گیرند. بنابراین شناسایی شرکت­هایی که بطور قابل ملاحظه­ای سود آوری واقعی خود را بیان نمی­کنند به یک چالش تبدیل شده است.

برای مثال موسسه میکرو استراتژی[2] از سال 1998 تا 2000 تا حدودی سیاست شناخت درآمد زودتر از موعد را پذیرفته است. این موضوع با اینکه مغایرت تکنیکی با GAAP ندارد اما باعث بیشتر از واقع نشان دادن قابلیت سود آوری شرکت شده است. شرکت انرون سیاست تامین مالی خارج از ترازنامه 3را برای پنهان کردن زیان خود بکار گرفته بود. که این موضوع باعث رسوایی

[1] Barth, M, w. Beaver., J. Hand. and w. Landsman.

[2] micro strategy

روی لینک زیر کلیک نکنید برای دیدن جزییات این پایان نامه به لینک انتهای صفحه مراجعه نمایید

(فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه با فرمت ورد):

تاثیر کیفیت سود بر واکنش سرمایه¬گذاران به گزارشات مالی تعدیلی شرکت¬ها92

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر