دانلود پایان نامه

پایان نامه

عنوان پایان نامه : بررسی اثر بخشی ورزش بر میزان عزت نفس ، شادکامی و کیفیت زندگی جوانان

در ارتباط با افسردگي غير باليني ، نتيجه آن است که اثر ضد افسردگي مرتبط با ورزش ، منجر به کاهش متوسطي در افسردگي مي شود ، اين اثر در مورد ورزش دائم و موقت و براي گروههاي متفاوت سني و خودکارآمدی موفق هستند. اثرات مثبت فعاليت جسماني بر اعتماد به نفس نيز مورد تاكيد قرار گرفته است.

(براي نمونه،مك دونالد و هادسون،1991؛براندن،2001؛فاكس،2000؛استين و همكاران،2007؛هريسون و نارايان،2003 به نقل از استیوب2007).

 

تأثير ورزش در اجتماعي شدن

پژوهش هاي اجتماعي شدن در ورزش با توسعه ي جامعه شناسي ورزش ارتباط مستقيم داشته است .طي دهه ۱۹۶۰ و اوايل دهه ۱۹۷۰ براي تبيين جنبه هاي گوناگون شرکت در فعاليت هاي ورزشي تلاش بسياري شده است .اغلب مطالعات اجتماعي شدن در ورزش حول دو مسأله متمرکز بوده است .يکي پيشايندهاي شرکت در ورزش يعني اينکه چگونه و تحت چه شرايطي شخص به ورزش رو مي آورد و ديگري پيامد هاي شرکت در ورزش .اين دو فرايند را اجتماعي شدن در نقش اجتماعي و اجتماعي شدن از طريق نقش اجتماعي نيز ناميده اند . لذا در اغلب منابع دو عنوان اجتماعي شدن در ورزش و اجتماعي شدن از طريق ورزش به چشم مي خورد .در اولي فرد در نقش ورزشي مانند «ورزشکار » اجتماعي مي شود و در دومي به ياد گيري نگرش ها ، ارزشها ، مهارت ها و  گرايش­هايي کلي  مانند جوانمردي ،انضباط اشاره دارد که تصور مي شود در فعاليت هاي ورزشي حاصل آيد .اجتماعي شدن از طريق ورزش عبارت است از تأثير ورزش بر باورها ، نگرش ها و … .

چنين پنداشته مي شود که در درس هايي که از شرکت کردن در ورزش مي آموزيم به ساير جنبه هاي اجتماعي انتقال پذير است و از اين طريق فرد را براي شرکت موفقيت آميز در آن زمينه ها ياري مي دهد.

دانيش(2002) اظهار مي دارد که کودکان مهارت هاي ارتباط و تصميم گيري را با شرکت در ورزش کسب مي کنند  (عبدلي ، ۱۳۸۶ ،ص ۱۳۶و ۱۳۹ ). تربيت بدني در قبول مسئوليت براي پرورش و القاي ارزش هاي اجتماعي در افراد جامعه خصوصاً دانش آموزان مدارس سهيم بوده و به عنوان عاملي در جهت تقويت

روی لینک زیر کلیک نکنید برای دیدن جزییات این پایان نامه به لینک انتهای صفحه مراجعه نمایید

(فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه با فرمت ورد):

بررسي اثر بخشي ورزش بر میزان عزت نفس ، شادکامي و کيفيت زندگي جوانان

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

دسته‌ها: دسته اصلی