دانلود پایان نامه

پایان نامه

عنوان پایان نامه :بررسی میزان رشد فیتوپلانکتون Spirolina plantensis -وChaetoceros muelleri در پساب شهری و تاثیر آنها در غلظت ازت و فسفر

 

3

از کشت های همسان برای تجدید همان کشت ها اخذ می گردد و هرگز نباید از کشت هایی با حجم بزرگ برای شروع کشت های کوچک استارتر استفاده گردد . در انتخاب این سلول ها باید دقت شود که در بهترین وضعیت از لحاظ شکل ظاهری باشند و کشتی که از آن به عنوان استارتر استفاده می شود در مرحله رشد انفجاری باشد تا کیفیت وکمیت سلول ها در وضعیتی باشد که کشت جدید نیز با موفقیت روبرو گردد . بنابراین در این آزمایش استوک مورد نیاز جهت شروع کار کشت فیتوپلانکتون ، از منطقه تیاب – کلاهی ( پرورش میگو ) تهیه شد .

 

3-3-2-3.تهیه آب با شوری مورد نظر :

در این مرحله آب دریا پس از ذخیره شدن در تانک های 10-5 تنی ، با استفاده از یک دستگاه پمپ پر قدرت از داخل فیلترهای 20، 1 و 5/0 میکرون (Doroudi & Southgate , 2000) و پس از آن از داخل یک دستگاه UV عبور داده می شده تا آبی عاری از هر گونه ذرات معلق وتقریباً استریل مهیا گردد ، سپس آنها را در داخل ظروف شیشه ای تمیز آماده شده ریخته وشوری آن را توسط آب مقطر به اندازه مورد نظر کاهش می دهیم .

 

3-3-2-4. کشت خالص فیتوپلانکتون Spirolina plantensis   و Chaetoceros muelleri

با افزودن مقدار معین از استوک های مواد مغذی وسیلیکات به آب دریای استریل شده با شوری 25-22 ppt وقرار دادن دراتوکلاو با دمای 121 درجه سانتی گراد و فشار 1 اتمسفر به مدت 15 دقیقه ، محیط کشت f/2 آماده گردید . سپس با اضافه نمودن استوک ، ابتدا در ظروف 20cc و سپس در حجم های 500cc ، استوک خالص Spirolina plantensis و Chaetoceros muelleri کشت داده شد . کشت های استوک ممکن است 2-1 هفته بسته به شرایط محیط نگهداری شوند . تمامی استوک های کشت داده شده را می توان تحت شرایط غیر هوادهی و به طور ساکن نگهداری کرد اما این مستلزم تکان دادن به آرامی و به صورت 2-1 بار در روز برای معلق نگهداشتن سلول ها می باشد (Suva, 1999) .

 

احتمالی در تعداد سلول ها وهمچنین سهولت و دقت کار در هنگام شمارش تعداد ، یک قطره فرمالین 5 درصد به آن تزریق می گردید . پس از آن با استفاده از لام هموسیتومتر در زیر میکروسکوپ با لنز 40 اقدام به شمارش سلول ها نموده و تعداد آنها در واحد حجم ( یک میلی لیتر ) محاسبه شد (Bayne , 1976) . شوری هر تیمار نیز از روش تیتراسیون با نیترات نقره اندازه گیری گردید .

 

3-3-3-2. بررسی میزان تأثیر Spirolina plantensis  و Chaetoceros muelleri در غلظت ازت وفسفر پساب :

در این دسته از آزمایشات به طور کل 4 تیمار که هر کدام دارای 3 تکراربودند آماده گردید .

3 تیمار حاوی 250 میلی لیتر پساب شهری استریل شده مربوط به 3 تراکم متفاوت فیتوپلانکتون و یک تیمار شاهد بوده است ، شامل :

تیمار A : پساب شهری استریل شده بدون تراکم فیتوپلانکتون به عنوان شاهد

تیمار B : پساب شهری محتوی  سلول در میلی لیتر ( تراکم پایین )

تیمار C : پساب شهری محتوی  سلول درهرمیلی لیتر ( تراکم متوسط )

روی لینک زیر کلیک نکنید برای دیدن جزییات این پایان نامه به لینک انتهای صفحه مراجعه نمایید

(فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه با فرمت ورد):

بررسی میزان رشد فیتوپلانکتون

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

دسته‌ها: دسته اصلی