دانلود پایان نامه

پایان نامه

عنوان پایان نامه : بررسی نقش رسانه های الکترونیکی در جذب گردشگران داخلی

کرد که با بسط نظريه سيبرنتيک[1] از سال 1948 به بعد، توسط رياضيدان آمريکايي نوربرت واينر[2] ابداع گردید؛ جوهره اصلی این نگرش بر این مفهوم استوار است که تمام پدیده­های جهان به عنوان مجموعه­ای از سیستم­های بزرگ و کوچک در تعامل و ارتباط با یکدیگر قرار گرفته­اند و با شناخت عناصر و عملکرد این
سیستم­ها می­توان رفتار آنها را تحت هدایت و نظارت در آورد.

براین اساس، نگرش سیستمی به گردشگری، توسط بعضی از اندیشمندان این علم در دهه 1990 به بعد مطرح شده است. آنها اجزای متفاوت گردشگری را به صورت کلیت به هم پیوسته می­دانند؛ به عنوان نمونه گان[3] در سال 1994 این­گونه از این عنوان دفاع کرد که گردشگری را می­باید به عنوان یک سیستم تعبیر کرد و همچنین اضافه کرد که تمام بخش­های گردشگری به یکدیگر مربوط هستند. پیج[4] در مقاله خود در سال 1995 از مزایای نگرش سیستمی در گردشگری یاد می­کند که بر اساس این نگرش، پیچیدگی­های یک منطقه گردشگری مبدل به مدلی ساده می­گردد. میل[5] و موریسون[6] در سال 1992 با استفاده از مدلی به تشریح رابطه­ی شبکه­های تار عنکبوتی به هم پیوسته سیستم گردشگری پرداخت­اند که دست زدن به یک قسمت این شبکه، اثر موجی سرتاسر شبکه را فرا می­گیرد (هولدن[7]، 2000، ص7).

 

2-7. مدل­های گردشگری

  • در مطالعات گردشگری واژه مدل دارای مفاهیم و استدلال­های زیادی است. اغلب این استدلال­ها در جهت پیش­بینی مدل­ها، ترسیم نمودار فرایند برنامه­ریزی و یا بعضی از ابعاد نظری سیستم گردشگری به کار گرفته می­شوند؛ بنابر این کاربرد معمول واژه مدل شاید به غلط استفاده شود؛ پس ضروری همیشه ذات و هدف مدل­های مورد تحقیق، مشخص گردد؛ همچنین باید توجه به تمایز اصلی بین مدل­های «برنامه­ریزی/ فرایند مدیریتی» و مدل­های « نظری» که بعضی از جنبه­های کارکردی سیستم گردشگری را توضیح می­دهند، داشت. پس دو دسته از مدل­های بنیادین گردشگری عبارتند از؛ یکی مدل­های نظری که بر اساس آن سیستم گردشگری کل یا بخشی از کل، ترسیم، پیاده­ساری و انطباق داده می­شود و می­توان آنها را بر حسب نزدیکی به واقعیت به تقسیمات جزیی­تری نیز تبدیل کرد؛ این مدل­ها به سه دسته تقسیم می­گردند:
    مدل­های توصیفی ( به توصیف اجزای سیستم گردشگری می­پردازند)، مدل­های تشریحی ( به تشریح ماهیت مدل­های مصور یا شکلی: این مدل­ها از نظر ظاهر شبیه دنیای واقعی با مقیاس تصویری هستند.

مدل­های مشابه: برای نشان دادن تمایزات در یک مجموعه؛ مانند کاربرد رنگ در نقشه کاربری[1]. Cybernetic

[2]. Norbort weiner

[3]. Gunn

[4]. Page

[5]. Mill

[6]. Morrison

[7]. Holden


روی لینک زیر کلیک نکنید برای دیدن جزییات این پایان نامه به لینک انتهای صفحه مراجعه نمایید

(فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه با فرمت ورد):

بررسی نقش رسانه های الکترونيکی در جذب گردشگران داخلی93

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

دسته‌ها: دسته اصلی