دانلود پایان نامه

پایان نامه

عنوان پایان نامه :بررسی نقش عملکرد پلیس 110 در نگرش مردم به احساس امنیت در بین شهروندان منطقه 8 تهران

پژوهش ديگر پليس و پيشگيري ازجرائم درايران است : پايان نامه كارشناسي ارشد غلامرضا فدائي شهري درسال 83-78 با راهنمايي دكتر محمد علي اردبيلي كه تحقيق بصورت كيفي است كه درآن به ابعاد جرائم اشاره شده و نقش پليس وكارهاي پيشگيرانه مثل گشت هاي شبانگاهي واستقرار پاسگاه هاي موقت دراكثر خيابان ها وگشت هاي ارشادي و…..كه توسط پليس به منظورپيشگيري از افزايش جرم وجنايت ها صورت گرفته است. او شهر تهران را به يك موجود زنده ولي بيمارتشبيه كرد كه بايد مورد مطالعه علمي و عملي قراربگيرد و انقلاب اسلامي را بزرگترين رويداد قرن ميداند و به هدايت اين پديده مهم قرن اشاره نمود شهروندان گفتگو داشته باشد چنين ارتباطات غيررسمي با پليس تأثير مثبتي بر ميزان تصديق و رضايت افراد از عملكرد پليس را در برداشت. همچنين  پليس مي تواند نظرات عمومي را با افزايش ارتباطات غيررسمي اش با شهروندان بهبود بخشد.همچنين مردم 65  درصد از تجربه شخصي شان را عامل شكل گيري عقايدشان از پليس مي دانند و 35 درصد رسانه هاي جمعي را سبب شكل گيري عقايدشان مي دانند.

دراين تحقيق درك شهروندان از ميزان جرم و جنايت و بي نظمي درهمسايگي شان عامل مهمي درايجاد  نظرات  آنان  نسبت به پليس بود و همچنين ارتباطات غيررسمي با پليس تأثير منفي ارتباط رسمي به وي را  کاهش داد.

2- مطالعه دوم با عنوان سازمان ملي دادگستري ، مجمع عمليات حفاظتي پليس درسهايي از مطالعات و تحقيقات قابل  مشاهده مي باشد. هدف انجمن عمليات حفاظتي پليس كه يك ضميمه نسبتاً جديد براي اجراي قانون مي باشد .افزايش همكاري و عمليات متقابل بين پليس محلي و مردم و همسايگانشان مي باشد و اهدافش كاهش و ممانعت ازجرم وجنايت و افزايش احساس امنيت در بين شهروندان است.عبارت كنترل جرائم سنگين ولايحه اجراي قانون سال 1994 جهت تكميل وارزيابي بسياري از برنامه هاي انجمن عمليات حفاظتي پليس موجب حمايت اتحاديه شد.

يك تحقيق انجام شده از پليس پايتخت اينديانا در سال 1996 كه مورد حمايت سازمان ملي دادگستري واداره خدمات عمليات پليس واقع شد و بر روابط بين مردم و پليس در حوزه هاي قضايي متمركز گشت كه نوعي عمليات اجتماعي پليس را اجرا مي كرد.تحقيقات شامل اهداف زير مي گردد.

-مقايسه شيوه هاي عمليات حفاظتي پليس در زمان حال و گذشته در پرتو محبوبيت آشكار عمليات پليسي

-روشن ساختن ماهيت جرم ودورانديشي پليس و مشخصات سازمانهاي پليسي كه آن ماهيت را تحت تاثير قرار مي دهد

روی لینک زیر کلیک نکنید برای دیدن جزییات این پایان نامه به لینک انتهای صفحه مراجعه نمایید

(فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه با فرمت ورد):

بررسی نقش عملکرد پلیس 110 در نگرش مردم به احساس امنیت در بین شهروندان منطقه 8 تهران

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

دسته‌ها: دسته اصلی