دانلود پایان نامه

پایان نامه

عنوان پایان نامه :بررسی نقش واسطه ای عدالت سازمانی در رابطه بین رهبری تحول گرا و گیفیت زندگی کاری در بین کارکنان جمعیت هلال احمر استان گیلان

جودیس آر. گوردون [1] ، سیر تحول کیفیت زندگی کاری از  دهه1970 میلادی به بعد از لحاظ ساختار ، فرایند و محتوا را به شرح جدول شماره 2-1 بیان کرده است.

 

جدول شماره 2-1 ویژگی های سه نسل برنامه های کیفیت زندگی کاری(سلمانی،1389)

    نسل اول دهه 1970 نسل دوم دهه 1980 نسل سوم دهه 1990 و بعد
از لحاظ ساختار  Structure یکپارچگی

Integration

QWL بعنوان برنامه ای جدا از ساختار معمولی و یا به موازات آن شکل گرفت QWL با ساختار معمولی سازمان تا اندازه ای تلفیق و ادغام شد QWL بعنوان بخشی جدایی ناپذیر از ساختار معمولی سازمان تلقی گشت و ساختار مسطح تر شد
 

سازگاری

Adaptation

ساختار مبتنی بر QWL توسط مدیریت بالای سازمان و یا متخصصین به زیر مجموعه و واحد های محلی تحمیل می شد سازگاری و تطابق در ساختار مبتنی بر QWL با توجه به ویژگی های خاص هر واحد و هر محل صورت گرفت با توجه به محیط کار هر واحد و هر محل ساختار ویژه QWL آن تدوین و بکار بسته شد
از لحاظ فرایندProcess تمرکز

Coniralization

 

ساختار QWL متمرکز بود.

 

ساختار QWL  نیمه متمرکز بود

ساختار هر واحدو هر محل از نظر تمرکز متناسب با ویژگی های خاص آن واحد و محل است
مشارکت

(مداخله)

Involvement

در ساختار QWLفقط کارکنان منتخب شرکت داشتند. در ساختار QWLبسیاری از کارکنان و یا اکثر آنها شرکت داشتند. در ساختار QWL همه کارکنان شرکت داشتند.
 

تصمیم گیری

Decision making

تصمیم گیری حق قانونی مدیریت بود QWLدرونداد تصمیم گیری را برای مدیریت فراهم می کرد. بعضی تصمیمات مختص مدیران تلقی می شد و بعضی دیگر به واحد های مربوط واگذار شد. نقش مدیران، غیر مدیران و اتحادیه کارگری در اتخاذ تصمیم روشن می شودبطوری که تصمیمات در محل اتخاذ و اجرا شود سازمان توسط کارکنان تمامی سطوح اداره می شود.
تسهیلات

Facilitation

تسهیلات به صورت متمرکز توسط منابع خارج از واحد فراهم می شد تسهیلات تحت کنترل غیر متمرکز واحد قرار می گرفت هر یک از کارکنان که نیاز به تسهیلات داشته باشند در یافت می کند
 

آموزش و پرورش

Training and Education

نیاز به آموزش و پرورش توسط منابع مرکزی و خارج از واحد ها تعیین می شد و ارائه می گردید و تاکید بر مهارت آموزی وتوجیه تسهیل کنندگان و گردانندگان QWLبود. گروهها نیازهای آموزشی خودرا تعیین و تامین می کردند تاکید بر مهارت های مورد نیاز تمامی شرکت کنندگان در فرایند QWLبود. آموزش در محل ها و واحد ها تعیین می شود و شامل هر فرایند یا مهارت مورد نیاز مربوط به کار می باشد. همه کارکنان در ارتباط با QWL و مدیریت سازمان مهارت کسب می کنند.

میزان تحت تاثیر قرارگرفتن این فرایندهای روان­شناختی توسط عوامل محیطی و سیستم­های ارزش فردی است.

از این رو به دلیل فقدان تعریف عملیاتی واحد از کیفیت زندگی، واژه­های مرتبط دیگری مانند بهزیستی، سطح زندگی، استاندارد زندگی، رضایتمندی از زندگی و خشنودی ظهور کرده­اند (ماسام، 2002). یکی از اختلافات مهمی که بین متخصصین کیفیت زندگی کاری وجود دارد دیدگاه آنها در رابطه با ذهنی یا عینی بودن این مفهوم است. برهمین اساس می­توان محققین کیفیت زندگی را به سه دسته تقسیم کرد. دسته اولJudith R.Gordon.[1]

روی لینک زیر کلیک نکنید برای دیدن جزییات این پایان نامه به لینک انتهای صفحه مراجعه نمایید

(فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه با فرمت ورد):

بررسی نقش واسطه ای عدالت سازمانی در رابطه بین رهبری تحول گرا و گیفیت زندگی کاری در بین کارکنان جمعیت هلال احمر استان گیلان 93

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

دسته‌ها: دسته اصلی