دانلود پایان نامه

پایان نامه

عنوان پایان نامه :بررسی نقش عملکرد پلیس 110 در نگرش مردم به احساس امنیت در بین شهروندان منطقه 8 تهران

هركدام از موارد سه گانه فوق الذكر درهر مورد خاص مي تواند موجب همنوايي يا علت همنوايي كجروي باشد . مثلاً اگركسي پيوندهاي مختصري با افرادي كه طرفدار همنوايي و رفتارهاي قانوني و قابل قبول هستند داشته باشد احتمال كجروي درمورد وي كاهش مي يابد.(صديق سروستاني ، 1365: 58)

او معتقد است كه هرچه همبستگي ميان جوانان ، والدين ، بزرگسالان وهمسالان بيشتر باشد جوانان بيشتر علاقمند و درگير مدرسه و ساير فعاليتهاي پذيرفته شده جامعه مي گردند.

ساخت خانواده از هم پاشيده و نابسامان حالتي است كه دراثرحوادثي نظير مرگ ، طلاق پدر و مادر يا هردوي آنها ايجاد مي شود. هرشي و ديگران رابطه معناداري را بين ساخت خانواده و رابطه خانوادگي با بزهكاری جوانان مخصوصاً بزهكاري دختران يافته اند.

والترركلس(Reckles) يكي ديگر از صاحبنظران دراين رابطه معتقد است كه عضويت درگروه وروابط متقابل اجتماعي تعيين كننده نوع رفتارافراد درشرايط خاص زندگي است .تكيه وتأكيد او بيشتربرروي عناصري اززندگي گروهي است كه فرد را ازكشيده شدن به سوي انحراف وكجروي بازميدارد . اين ديدگاه كجروي را ناشي از عدم توانايي وكاركرد سيستم فشاري كه تأمين كننده رفتار بهنجار در بعضي افراد خاص و به دليل منزلت هاي اجتماعي ايشان مي دانند.

اين فرضيه اساسي نظريه كنترل است كه نشان مي دهد مانند نظريه هاي ديگر تمايل به يافتن انگيزه هاي رفتار انحرافي ندارد بلكه بيشتر به مرحله اي توجه دارد كه درآن كنترل اجتماعي درهم مي شكند و مردم براي انجام رفتارهاي انحرافي آزادي بيشتري بدست مي آورند.دراين نظريه اين سئول مطرح است كه تحت چه شرايطي افراد مرتكب رفتار انحرافي مي گردند.براي والتر ركلس و همكارانش اين واقعيت كه در برخي قسمت هاي جامعه بسياري از مردم منحرف هستند ، به اين معني است كه كنترل خارجي براي مقابله با انگيزه رفتار انحرافي به اندازه كافي نيرومند نيست . او با تحقيقات خود به ويژه در شهرهاي بزرگ و پرجمعيت دريافته است كه خود-پنداره مثبت به عنوان مهم ترين مانع در برابر فشارهاي ترغيب كننده فرد به رفتار انحرافي عمل مي نمايد.

تحقيقات متعدد حاكي از اين است كه بسياري از متخصصان مذكور ريشه آسيب هاي اجتماعي را درحوزه رواني – اجتماعي جستجو كرده و علل زيرساز بسياري از نابهنجاري اجتماعي را احساس امنيت اقشار جامعه مي دانند و براين باورند كه رفتارهاي معطوف به احساس ايمني ، بيشتر زاييده امنيت محيط هاي زندگي است و رفتارهاي درست يا نادرست نتيجه تجربه محيط هاي خانوادگي ،تربيتي و اجتماعي است .

روی لینک زیر کلیک نکنید برای دیدن جزییات این پایان نامه به لینک انتهای صفحه مراجعه نمایید

(فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه با فرمت ورد):

بررسی نقش عملکرد پلیس 110 در نگرش مردم به احساس امنیت در بین شهروندان منطقه 8 تهران

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

دسته‌ها: دسته اصلی